Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Små afgrøder har brug for meget hjælp for fortsat at være bæredygtige

Manglen på muligheder for brugbare plantebeskyttelsesløsninger i små afgrøder koster mere end en milliard euros om året og påvirker ni millioner hektarer i hele Europa.

17.04.2016 | Janne Hansen

Integreret plantebeskyttelse er vejen frem for at beskytte små afgrøder mod sygdomme, ukrudt og insekter. Foto: Colourbox

Når du tænker på landbrugsafgrøder, er det måske billeder af hvede, majs og raps, der dukker op på din indre skærm. Selvom du ikke umiddelbart tænker på små afgrøder som kirsebær, kål og campanula, er de også vigtige. På trods af, at de kaldes “små afgrøder”, har de alligevel stor økonomisk betydning.

I EU har små afgrøder, som omfatter grønsager, frugt, bær, juletræer, havefrø og væksthusplanter, en produktionsværdi på 60 mia. euros om året, hvilket er mere end 20 procent af værdien af EU’s totale landbrugsproduktion. Problemet er, at udvalget af våben mod insekter, sygdomme og ukrudt i små afgrøder skrumper ind. Denne situation udgør en risiko for den fortsatte produktion af små afgrøder og forskere fra en række europæiske lande råber derfor vagt i gevær.

- Antallet af små afgrøder i Europa uden brugbare plantebeskyttelsesløsninger har været stigende i de seneste år. Det er hovedsagligt på grund af mangel på pesticider, da flere tidligere godkendte pesticider ikke er blevet godkendt på ny som følge af en strengere regulering i EU, skriver en gruppe forskere i en artikel, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Crop Protection.

En af disse forskere er professor Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- En bæredygtig produktion af små afgrøder er afgørende for vores sundhed, miljøet og økonomien. Bæredygtigheden kan kun realiseres med en fortsat adgang til effektive løsninger mod skadegørere, pointerer han.  

Mangel på pesticider koster penge

Introduktionen af tropiske eller subtropiske afgrøder og deres skadedyr og sygdomme til Europa har også bidraget til problemet, eftersom mange af de pesticider, der anvendes andre steder til at beskytte disse afgrøder, ikke er tilladte i Europa. Den direkte økonomiske betydning som følge af manglen på brugbare plantebeskyttelsesløsninger for små afgrøder anslås at være over en milliard euros om året og påvirker ni millioner hektarer over hele Europa.

Det begrænsede udvalg af pesticider som landmænd har til rådighed har også ført til en stigning i risikoen for udvikling af resistens. Når der ikke er et tilstrækkeligt antal pesticider med forskellige virkemåder ender landmænd med at anvende et smalt spektrum af produkter gentagne gange.

Selvom kemiske løsninger er nyttige for planteavlere på kort sigt, er de ikke nødvendigvis bæredygtige i længden, idet adgangen til disse produkter forventes at blive yderligere begrænset i fremtiden som følge af en stadig mere restriktiv lovgivning.  

Integreret plantebeskyttelse er vejen frem

Anvendelse af integreret plantebeskyttelse (IPM) er en vigtig del af løsningen på problemet. IPM er en værktøjskasse, der indeholder langt mere end blot pesticider. Værktøjskassen indeholder også virkemidler som biologisk bekæmpelse, mekanisk bekæmpelse og alternative dyrkningsmetoder. Institut for Agroøkologi har forsket i IPM i årevis og er i øjeblikket ved at styrke sin indsats omkring IPM i små afgrøder.    

- Problemerne vedrørende pesticider i små afgrøder skal løses ved at kombinere alle tilgængelige løsninger og ved at anvende IPM. Vi bliver nød til at styrke vores indsats for at udvikle alternative metoder og værktøjer såvel som måder, der hjælper landmænd med at anvende IPM, siger Per Kudsk, som er aktiv i europæiske netværk, der har fokus på disse problematikker, såsom ENDURE og C-IPM.

Det er også nødvendigt at inddrage og engagere interessenter som regeringer, myndigheder, avlere, tekniske eksperter og plantebeskyttelsesindustrien herunder den agrokemiske industri som i disse år i stigende grad opkøber firmaer, som udvikler alternativer til pesticider, for at finde langtidsholdbare løsninger til beskyttelse af små afgrøder.


Yderligere oplysninger

Læs artiklen “Challenges and opportunities for integrated pest management in Europe: A telling example of minor uses”, som er offentliggjort i Crop Protection.

Sustainable Pest Management – eller Bæredygtig Plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.

Kontakt
Professor Per Kudsk
Institut for Agroøkologi
E-mail: per.kudsk@agro.au.dk
Telefon: 8715 8096
Mobil: 2228 3382

DCA, Agro, Plantedyrkning