Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svampe kan give kartofler en hjælpende hånd

Når jorden mangler vand og næring, kan en kartoffelplante få det svært – med mindre den får hjælp af en særlig gruppe svampe.

En særlig gruppe svampe kan støtte kartoffelplanten, når den er stresset af mangel på vand og næring. Foto: Janne Hansen

Vand og fosfor er sparsomme ressourcer, så der skal økonomiseres med dem i landbruget. Problemet er, at hvis man sparer for meget, påvirker det udbyttet. Da verdens befolkning skal have fødevarer, er kunsten derfor at producere så meget mad pr. enhed vand og fosfor som muligt ved at udnytte ressourcerne optimalt.

En af måderne man kan gøre det på er ved at udnytte en særlige gruppe svampe – de såkaldte arbuskulære mykorrhiza-svampe (AM-svampe). Svampene lever i symbiose med afgrødernes rødder. Tidligere undersøgelser ved Aarhus Universitet har vist, at svampene kan forbedre væksten og udbyttet hos hvede, der er stresset af tørke.

Læs også: Svampe kan hjælpe tørkeramt hvede

Caixia Liu fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, har i løbet af sine ph.d.-studier undersøgt, om det samme gør sig gældende hos kartofler, der er stresset af for lidt fosfor og vand. Kartofler er ret følsomme overfor tørke og fosformangel på grund af deres forholdsvis sparsomme rodsystem.

Der kan spares på vandet

Tidligere undersøgelser ved Aarhus Universitet har vist, at der kan spares væsentligt på vandkontoen, hvis man skiftevis vander hver sin side af kartoffelkammen og lader den anden side forblive tør – den såkaldte alternerende partiel rodzone udtørring.

Caixia Liu foretog en række forsøg med forskellige kombinationer af vanding (enten fuld vanding eller alternerende partiel rodzone udtørring), fosforgødskning (ingenting eller 0,11 mg P/g jord) og podning med AM-svampe (podning eller ingen podning). Hun fandt at den sparsomme vanding nedsatte kartoflernes optagelse af kvælstof og fosfor og reducerede udbyttet.

Det er her, at AM-svampe kan komme kartoflerne til undsætning. Caixia Liu fandt, at podning af kartofler, der var stresset som følge af mangel på vand og fosfor, med AM-svampe ophævede den negative effekt. Det var ikke det eneste. Hos kartofler, der ikke var stresset af tørke og mangel på fosfor, var der også gevinst.

- Svampene øger kartoffelplanternes rodnet og derved planternes muligheder for at optage vand og næringsstoffer bedre. Det kvitterer kartoflerne med ved at give et større udbytte foruden at landmanden kan spare på vandet og næringsstofferne, siger Caixia Liu.


Yderligere oplysninger

Læs også: Kartofler og biochar er ikke gode venner  

Læs den videnskabelige artikel: Impact of Wood Biochar and Its Interactions with Mycorrhizal Fungi, Phosphorus Fertilization and Irrigation Strategies on Potato Growth

Kontakt
Professor Mathias Neumann Andersen
Institut for Agroøkologi
E-mail: mathiasn.andersen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7739

Mobil: 2240 0742