Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svampe kan hjælpe tørkeramt hvede

Visse hvedesorter klarer sig bedre under tørkestress, når deres rødder har selskab af gavnlige svampe.

Visse sorter af hvede kan under tørkestress få gavn af bestemte svampe, der lever symbiotisk på hvedens rødder. Foto: Janne Hansen

Hvede er en af verdens vigtigste fødevarer, men grundet den globale opvarmning lever hvedeproduktionen ikke op til sit potentiale. Det globale udbytte af hvede ligger på kun 30-60 procent af dets potentiale som følge af vandmangel.

FN’s klimapanel forudsiger, at problemerne med tørkestress bliver endnu mere udbredt og alvorlige i fremtiden. Selvom vi fra i morgen holder op med at udlede drivhusgasser, vil der gå lang tid, inden effekterne af den globale opvarmning bremses.

En faktor, der kan komme den tørstige hvede til undsætning, er en særlige gruppe af gavnlige svampe – de såkaldte arbuskulære mykorrhiza-svampe (AM-svampe). Disse svampe lever i et symbiotisk forhold med planterødder og kan forbedre væksten og udbyttet hos nogle hvedesorter, der er udsat for tørkestress.

Det viser den seneste forskning fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Tidligere undersøgelser har vist, at det symbiotiske forhold mellem svampen og hveden blandt andet består af en gensidig udveksling af næringsstoffer mellem planten og svampen. Svampen leverer uorganiske næringsstoffer, især fosfor, til planten og  hjælper desuden i kampen mod stressfaktorer som sygdomme og skadedyr.

- Vi ved, at svampene er vigtige for optagelse af næringsstoffer og vand og tolerance over for sygdomme, men hvad med ekstreme situationer som tørke og varme? Vi undersøgte, om det er muligt at øge hvedens tolerance over for tørke ved at udnytte planternes symbiose med arbuskulære mykorrhiza-svampe, fortæller lektor Sabine Ravnskov fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og forklarer, at tørkestress fører til vandunderskud hos afgrøderne, hvilket påvirker en række processer i planterne, herunder fotosyntese, vækst og udvikling af kernerne.

Forskel på hvedesorternes reaktion

Forskerne anvendte to forskellige sorter af vårhvede. Den ene var Vinjett, som er modstandsdygtig over for stress, og den anden var '1110' (Kloka WM1353 fra IPK, Gattersleben, Tyskland), som er stressfølsom. Plantere blev delt i hold, hvor det ene hold fik tilpas mængder vand, og det andet hold blev udsat for tørkestress. Halvdelen af planterne i hvert hold blev podet med AM-svampe, mens den anden halvdel måtte klare sig uden de hjælpsomme svampe. 

De to hvedesorter reagerede forskelligt på tørkestress og podning med AM-svampe. Den tørkefølsomme sort '1110' fik gavn af AM-svampen i tørkesituationen og kvitterede med blandt andet mere biomasse, forbedret fotosyntese og bedre optagelse af kvælstof. Hos den tørkeresistente hvedesort var der til gengæld en negativ effekt af at pode planterne med AM-svampe. Under tørkeforhold og uden AM-svampe klarede den tørkeresistente hvedesort sig bedst.

Vil du læse mere om det gavnlige forhold mellem AM-svampe og afgrøder? Så se her.

Læs den videnskabelige artikel “Changes in carbon and nitrogen allocation, growth and grain yield induced by arbuscular mycorrhizal fungi in wheat (Triticum aestivum L.) subjected to a period of water deficit” fra det videnskabelige tidsskrift Plant Growth Regulation her


Yderligere oplysninger:

Lektor Bernd Wollenweber
Institut for Agroøkologi
E-mail: bernd.wollenweber@agro.au.dk
Telefon: 8715 8369

Lektor Sabine Ravnskov
Institut for Agroøkologi
E-mail: sabine.ravnskov@agro.au.dk
Telefon: 8715 8136
Mobil: 2228 3313