Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Pesticiders effekt på livet i jorden hænger sammen med gødskning og jordbearbejdning. Foto: Colourbox

31.08.2016 | Agro

Pesticiders effekt på livet i jorden er kompleks

Forskning viser, at der er et komplekst samspil mellem pesticider, jordbearbejdning og gødskning, når det gælder effekter på det mylder af liv, der befinder sig i jorden. Dette samspil bør tages i betragtning, når pesticider risikovurderes.

En særlig gruppe svampe kan støtte kartoffelplanten, når den er stresset af mangel på vand og næring. Foto: Janne Hansen

24.08.2016 | Agro

Svampe kan give kartofler en hjælpende hånd

Når jorden mangler vand og næring, kan en kartoffelplante få det svært – med mindre den får hjælp af en særlig gruppe svampe.

Udbyttet i kartofler kan falde, hvis man tilsætter biochar til jorden - især, hvis jorden samtidig mangler vand og fosfor. Foto: Colourbox

24.08.2016 | Agro

Kartofler og biochar er ikke gode venner

Tilsætning af biochar til jorden kan reducere udbyttet hos kartofler – især hvis jorden mangler fosfor og vand.

Dyrene i stalden er selv en kilde til gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Arkivfoto: AU

17.08.2016 | Agro

Ny metode kan måle metanudledningen fra husdyrgødning

EU-kommissionen har pålagt dansk landbrug en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger. Men uden metoder til at måle emissioner er det umuligt at dokumentere effekter af ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring og præsenterer en metode, som kan være et vigtigt skridt på vejen mod at kvantificere metanudledningen.

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger forskellige alternative strategier til at beskytte afgrøder mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, så pesticidforbruget kan reduceres eller udelades. Foto: Colourbox

12.08.2016 | Agro

Frugt, grønt og potteplanter, der strutter af sundhed

Forbruget af pesticider i den danske produktion af frugt, grønt og potteplanter ligger lavt sammenlignet med andre lande – men det kan gøres endnu bedre ved hjælp af nye metoder, som bliver udviklet i et samarbejde mellem forskere og gartnerierhvervet.