Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Integreret plantebeskyttelse kan udbredes ved at interessenterne bliver bedre til at netværke med hinanden. Foto: Colourbox

22.09.2016 | Agro

At netværke er vejen frem

At dele sine resultater og praktiske erfaringer på tværs af landegrænser er afgørende for at udbrede integreret plantebeskyttelse i landbruget. Forskere fra Aarhus Universitet og andre europæiske forskere anbefaler tre måder til at forbedre brugen af netværk.

20.09.2016 | Agro

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

20.09.2016 | Agro

Seminar om bæredygtig intensivering af planteproduktionen til fødevarer og bioenergi

Bæredygtig intensivering af planteproduktionen er emnet, når projektet BIORESOURCE inviterer til seminar på Aarhus Universitet.

170 gæster fik en guidet rundtur på AUs forskellige teknologiplatforme. Her besøger en lille skare HTL-anlægget, hvor lektor Ib Johannsen fortæller om mulighederne for at lave råolie af græs. Foto: Margrethe Balling Høstgaard.

20.09.2016 | DCA

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

Sygdommen deform vingevirus hos bier kan overføres, når bierne parrer sig, og medføre kollaps af bifamilien. Foto: Colourbox

13.09.2016 | Agro

Dronninger, sex og samfundskollaps

Sex med mange forskellige partnere, kønssygdomme og deraf samfundskollaps – det er virkelighedens verden hos bier.

Dyrkningsjorden er under tryk fra landbrugets tunge maskiner. Et samarbejde mellem forskere, virksomheder og rådgivere vil finde løsninger på problemet. Foto: Per Schjønning

07.09.2016 | Agro

Maskindesign og afgrødevalg kan mindske jordpakning

De tunge landbrugsmaskiner, der bruges til at bearbejde jorden, tilføre husdyrgødning og bringe høsten i hus, er med til at forringe jorden, men nytænkning i forbindelse med teknik og afgrøder kan afhjælpe det alvorlige problem.

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. Foto: Henning C. Thomsen, AU

04.09.2016 | Agro

Landbrugets overskud af næringsstoffer er fortsat faldende

Ny DCA-rapport viser, at overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. De største reduktioner er sket frem til midten af 00’erne, hvorefter udviklingen er begyndt at flade ud, men er fortsat svagt faldende.