Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Colourbox

30.09.2020 | Forskning

Planter kan reducere udledning af lattergas fra oversvømmede græsarealer

Udledning af lattergas stiger markant, når græsarealer oversvømmes gentagne gange, det viser ny forskning fra Soil Biology Group ved Wageningen University og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Forskerne har fundet ud af, at visse plantearter kan hjælpe med at begrænse øget udledning fra oversvømmede græsarealer.

Foto: Colourbox

30.09.2020 | Forskning

Klimaforandringers betydning for produktiviteten og vandforbruget på Verdens marker

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har sammen med forskere fra Kina og Japan undersøgt, hvor effektivt afgrøder verden rundt udnytter vand som ressource til øget produktivitet og lavere miljømæssig påvirkning i en fremtid påvirket af klimaforandringer.

Foto: AU Flakkebjerg

30.09.2020 | Forskning

Anti-resistens strategier er vigtige i fremtidens bekæmpelse af Septoria

Fungicidresistens i Septoria i vinterhvede breder sig i Europa, og forskere fra Aarhus Universitet har fundet et mønster i spredningen ved at undersøge prøver fra forskellige nordeuropæiske lande. Prøver fra Danmark og Sverige viser, at der igennem de seneste cirka 10 år har været en stor stigning i resistens mod de mest gængse fungicider.

29.09.2020 | DCA

Seminar om bioøkonomi foregår online og deltagelse er gratis

Præsentation af resultater og erfaringer fra 11 pionerprojekter under Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi. Seminaret er omlagt til et online arrangement, og deltagelse er nu gratis. Læs hele programmet her.

Foto: Ingeborg Frøsig Pedersen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Når den grønne løsning er brun

I løbet af sit ph.d.-studium har Ingeborg Frøsig Pedersen forsket i de mekanismer, der påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i kvæggylle ved dyrkning af majs.

Foto: Nils Onnen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Vurdering af risikoen for vanderosion i landbrugsjord ved hjælp af droneovervågning og rumligt distribuerede modeller

I løbet af sine ph.d.-studier har Nils Onnen på landsplan undersøgt den årlige jorderosion og generering af afstrømning som følge af tidsmæssige og rumlige forandringer af jordens overfladeforhold på markniveau.

Foto: Drishya Nair

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Kan nitrifikationshæmmeren DMPP effektivt reducere nitrogenoxidemissioner og nitratudvaskning fra majs, der er dyrket i mejeribedrifter?

Under sine Ph.d. studier har Drishya Nair undersøgt potentialet af nitrifikationshæmmeren DMPP til at mindske emission af nitrogenoxid (N2O) og udvaskning af nitrat (NO3-) fra majs dyrket i sandjord.

Bina Bhattarai

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Strukturel mangfoldighed og biologisk aktivitet af naturligt forekommende benzoxazinoider i planter

Ph.d.-forsvar, mandag den 28. september 2020. Bina Bhattarai.

Foto: AU Foto.

24.09.2020 | DCA

Nye idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021 – 2022. Deltag i online møder og hør om mulighed for at søge medfinansiering.

Unge rodgallenematoder i mikroskop. Foto: AU Flakkebjerg

10.09.2020 | Forskning

Planter kan måske forsvare hinanden

Kan planter dele forsvarsmekanismer med hinanden? Det vil forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet undersøge i et nyt projekt, som Villum Fonden har bevilliget 1,98 mio. kr. til.

Viser resultater 1 til 10 ud af 16

1 2 Næste