Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

”Vi har en fantastisk landbrugsjord her i Danmark, og det ville være synd at plastre den til med solceller. Men hvis vi kan forene de to ting, vil det være super,” siger frugtavler Claus Hunsballe, som er kommet med i et stort internationalt projekt, der skal forene solceller og landbrugssektoren. Foto: Colourbox.

26.02.2021 | Forskning

Hvorfor ikke forene landbrug og solenergi på samme areal?

Ved hjælp af vertikale solcelleanlæg vil forskere fra Aarhus Universitet hive både energi og afgrøder ud af samme landbrugsareal. Planen er at producere energi, når der er mest brug for den, og samtidig give plads til, at landmanden kan arbejde i marken.

Foto: Colourbox

24.02.2021 | Nyhed

Lavere tryk i dækkene kan mindske jordbelastningen

Et lavere tryk i traktorens dæk er vigtigere end selve dækkets konstruktion, når det handler om at mindske komprimering af jorden på dyrkede marker. Det har forskere fra blandt andet Aarhus Universitet fundet frem til i et studie, hvor de har kigget på, hvordan dæk har udviklet sig igennem tiden samt målt, hvor stor en belastning jorden udsættes…

Foto: Colourbox

24.02.2021 | Nyhed

Høj opløselige landbrugs- og landskabsdata er et must for fremtidige miljøtiltag som skovrejsning

Ifølge forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og forskere fra Scotland's Rural College (SRUC) er effektiviteten af visse politiske miljømæssige tiltag, som f.eks. skovrejsning, afhængig af høj opløselige landbrugs- og landskabsdata.

Foto: I 2018 vandt et dansk hold førstepræmien på 1000 euro.

24.02.2021 | DCA

Europæisk konkurrence for studerende i 2021: Bioøkonomisk innovation i fokus

Igen i år opfordres danske studerende til at gå sammen på tværs af studieretninger for at deltage i BISC-E - Biobased Innovation Student Challenge Europe. Den danske vinder vil konkurrere med vindere fra andre EU-lande om at vinde det europæiske mesterskab og præmien.

Foto: Junxiang Peng

19.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Intelligent landbrug under udvikling - drone- og satellitdata til styring af gødskning og vanding

Under sine ph.d.-studier har Junxiang Peng undersøgt potentialet for at bruge multispektrale og termiske data fra drone og satellit (Sentinel-2) målinger til at estimere plantebiomasse, kvælstofmangel og tørkestress.

Foto: Søren Kjeldgaard; AU-foto

12.02.2021 | Nyhed

Vandtransport i jordens makroporer kortlagt

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt vandtransport i jordens makroporer for hele Danmark. Kortlægningen kan blandt andet bruges til at udpege risikoarealer i forhold til fosfor- eller pesticidudvaskning.

Projektet GrainLegsGo vil åbne vores øjne for friske bælgfrugter, f.eks. hestebønner. Foto: Colourbox

11.02.2021 | Nyhed

Bønner og ærter er der fremtid i

Spis dine ærter, er ikke længere blot noget, man med alvorlig mine siger til kræsne børn. For der er mange gode grunde til at spise friske ærter og bønner, og bælgfrugterne vinder langsomt men sikkert større indpas herhjemme: Fra Michelin-kokken Francis Cardenau’s ”økologiske bønnemøder” til edamame bønnerne, der de seneste år har bevæget sig fra…

Foto: Yannik Elo Roell

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Klassificering af jordens egnethed ved hjælp af maskinlæring: En sammenligning mellem punktbaserede og rasterbaserede terron-metoder

I løbet af sine ph.d.-studier har Yannik E. Roell klassificeret jordens egnethed over hele Danmark ved hjælp af en metode, der bygger på såkaldte terroner. Terroner dannes ved at kombinere maskinlæring med variabler om jordbunds-, klima- og terrænforhold. Yannik E. Roell har anvendt to forskellige metoder (henholdsvis punktbaserede og…

Foto: Maria Isabel Senal

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Topografi og jordbundens elektriske ledningsevne: enkle redskaber til at vurdere forskelligheder i kunstigt drænede jorde

I løbet af sine ph.d.-studier har Maria Isabel Senal undersøgt størrelsesorden og profiler for redoxpotentialeværdier (Eh) og de forskellige former for kvælstof, potentielle denitrifikationsrater samt forskellige fysisk-kemiske jordbundsegenskaber ved forskellige konceptualiserede redoxmiljøer i rørdrænet landbrugsjord. Sådanne parametre blev…

Foto: Hamidreza Ardalani

11.02.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Honningbier er vigtige bestøvere som er udsat for adskillige stressfaktorer, såsom skiftende blomsterressourcer, parasitter og landbrugskemisk eksponering

Honningbier er vigtige bestøvere som er udsat for adskillige stressfaktorer, såsom skiftende blomsterressourcer, parasitter og landbrugskemisk eksponering. Hamidreza Ardalani studerede virkningen af fytokemikalier på restkoncentrationer af pesticider i honningbier. Han implementerede massespektrometri-baserede metabolomics teknikker for at…

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste