Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Forkullet malt fra Vikingetiden fundet ved Hundborg i Danmark. Foto: Peter Steen Henriksen - Nationalmuseet.

26.07.2021 | Agro

Plantegenetik lærer os om spelt og gammelt øl

En hvedemutant fundet ved et lykketræf og korn bevaret siden oldtiden hjælper os med at lære om fortiden og giver muligheder for at skabe ny viden til glæde for fremtiden.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

26.07.2021 | Agro

Bedre grundlag for at reducere og dokumentere klima- og miljøbelastningen fra produktion af grisekød

En videnskabelig artikel beskriver mulighederne for at udvikle det faglige og tekniske grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen fra grisekød hos både primærproducenter og slagterier. Forskningen gør det muligt at beregne kødprodukternes klima- og miljøbelastning ud fra aktuelle produktionsdata.

20.07.2021 | DCA

CBIO i P1 Orientering: Græsdyrkning kan løse en stor del af landbrugets klimaproblemer

I P1 Orientering fortæller Uffe Jørgensen, leder af CBIO, hvordan græsdyrkning kan løse en stor del af landbrugets klimaproblemer. Lyt med i udsendelsen fra 19. juli fra ca. 42:40.

Kalkning af mark på forsøgsstation Aaskov. Foto: Henning Carlo Thomsen.

19.07.2021 | Agro

Metoder til at mindske udledning af lattergas

Drivhusgasser fra landbruget skal mindskes. Det kan gøres på mange måder, her har forskere fra Institut for Agroøkologi to bud på måder at reducere udledningen af lattergas fra landbrugsjord

Honningbi i oregano. Foto: Claus Rasmussen

13.07.2021 | Agro

Insekter, bier og planter i samspil

Bestøvere er nødvendige, store dele af landbruget og verdens fødeproduktion er stærkt afhængige af bestøvende insekter. Alligevel falder antallet af vilde bestøvere, men der er stadig noget, som kan gøre for at stoppe udviklingen. Det kræver nye dyrknings- og biavlsstrategier, men det kan lade sig gøre.

Foto: Muhammad Javaid Akhter

08.07.2021 | Agro

Økologisk ukrudtsbekæmpelse og opblomstring af et ny super ukrudt

Hvordan påvirker det jorden, når den økologiske landmand bekæmpe ukrudt mekanisk? Og hvornår på sæsonnen er det bedst at bekæmpe? Og er landbrugsproduktionen truet af en ny superukrudt?

Foto: Lars Kruse, AU

08.07.2021 | DCA

Åbent Hus: Fremtidens proteinfoder skal komme fra græs

Forskningsprojekterne GO-GRASS og GRØNBIORAF undersøger hvordan græsprotein kan blive bæredygtigt alternativ til importeret soja. Den 24. august holder projekterne et åbent hus-arrangement på Aarhus Universitet i Foulum, hvor alle interesserede er velkomne.

Foto: Colourbox

07.07.2021 | Agro

Maskinlæring skaber veje til bedre vurdering af landbrugsjordens egnethed

En sammenligning af kort over jordens egnethed for specialafgrøder produceret ved hjælp af maskinlæring og en mekanistisk afgrødemodel giver anledning til at gentænke begrebet ”egnethed” og måske endda erstatte det med de to begreber: naturlig egnethed og socioøkonomisk egnethed.

Foto: Colourbox

07.07.2021 | Agro

Plantebaseret farvestof fra gulerødder kan erstatte syntetisk farve i fremtidens fødevarer

Forskere fra blandt andet Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har fundet en metode, hvorpå man kan aktivere mekanismer i orange gulerødder, så de producerer mere anthocyanin farvestof, som kan erstatte syntetisk fremstillede farvestoffer i fødevarer. Det giver nye muligheder for at erstatte syntetisk fremstillede farvestoffer med…

Foto: Lars Kruse, AU Foto

07.07.2021 | Agro

Flere græsmarker kan give bedre klima og miljø

Græsmarker kan reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og næringsstoffer. Og sammen med nyudviklede bioraffineringsteknologier giver græsmarkerne grobund for nye bæredygtige produkter; bl.a. grøn protein som kan erstatte importeret soja. Et nyt forskningsprojekt skal gøre det muligt at høste gevinsterne.

Viser resultater 1 til 10 ud af 13

1 2 Næste