Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtig udvikling gennem forskning i agroøkosystemer

Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker i agroøkosystemer til fremme af sundhed, bæredygtighed og miljøvenlig produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter.  

Verdens befolkning er voksende både i antal og velstand. Begge dele medfører et større pres på verdens naturressourcer. Den voksende befolkning skal sikres sunde og ernæringsrigtige fødevarer samt energi i samhørighed med nuværende og kommende klima- og ressourceforhold. 

Forskningen ved Institut for Agroøkologi bidrager til et bredt spektrum af de emner, der knytter sig til udviklingen af et bæredygtigt jordbrug. Den overordnede målsætning for instituttet er at tilhøre eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer. Dette kan ske ved at skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi på nationalt og internationalt plan.  

Målet er bæredygtig fødevareforsyningssikkerhed. I lyset af klimaændringer og et globalt behov for grøn omstilling forventes en stigende efterspørgsel på forskning, som kan realisere de agroøkologiske principper og bidrage til fødevareforsyningssikkerheden.  

Forskningsområder

Instituttet beskæftiger sig primært med klima, jordkvalitet, bioenergi, livscyklusvurdering, integreret plantebeskyttelse, vandmiljøteknologier og produktionssystemer.  

Instituttet gennemfører både grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning i samarbejde med forskere fra andre institutter ved Aarhus Universitet og andre forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet samt jordbrugserhvervet og private virksomheder.

De cirka 270 medarbejdere er organiseret i seks forskningssektioner og en marksektion fordelt på fire forsøgsstationer. 

Læs mere om forskningssektionerne her.  

Forskningsfaglige flagskibe

For at styrke synligheden af den faglige profil nationalt og internationalt har Institut for Agroøkologi identificeret fire faglige flagskibe. Disse flagskibe repræsenterer forskningsområder, hvor instituttet har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale udfordringer og målsætninger.  

Læs mere om de forskningsfaglige flagskibe her

Moderne faciliteter

Instituttet råder over unikke forskningsfaciliteter, herunder forsøgsstationer, laboratorier, semifieldanlæg, klimakamre, klimastationer, marker, plantager, væksthuse og bistader.

Læs mere om faciliteterne her.  

Viden i verdensklasse

Aarhus Universitet og Institut for Agroøkologi har en god international styrkeposition inden for jordbrugsforskning.  

Globalt lå Aarhus Universitet i 2015 som nr. 10 inden for Agricultural Sciences på National Taiwan University’s (NTU) verdensrangliste og i 2015 som nr. 9 inden for fødevare- og jordbrugsforskningen på U.S. News Best Global Universities-ranglisten.  

En analyse af otte af de af instituttets mest benyttede kategorier i Web of Science vidner om, at instituttets citationers impact factor er op til 166 procent højere end gennemsnittet for verden, især i kategorierne ’Agronomy’ og ’Agriculture Multidisciplinary’.  

Udenrigsministeriet udgav i 2015 en særudgave af magasinet Focus (Food and agriculture), der omhandler udfordringen med at brødføde verdens forventede befolkningstal på ni milliarder i 2050. Magasinet betegner Aarhus Universitet som Danmarks førende universitet inden for fødevare- og jordbrugsforskning og fremhæver i denne forbindelse indsatsen i Institut for Agroøkologi.