Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Institut for Agroøkologi forsker i agroøkologi, hvilket vil sige samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for agroøkosystemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Vi bidrager til bæredygtig produktion og vækst gennem fremragende forskning, rådgivning og undervisning.

Instituttet har som vision at tilhøre eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer, og vil skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi nationalt og internationalt.

Institut for Agroøkologi har identificeret fire faglige flagskibe. De fire faglige flagskibe er forskningsområder, hvor instituttet er særligt stærk og unik, og hvorfra vi leverer resultater til samfundets bedste nu og i fremtiden. Læs mere om flagskibene.

I tråd med globale udfordringer

Indholdet af instituttets målsætning er i tråd med globale udfordringer og målsætninger. De lægger sig tæt op ad blandt andet de såkaldte ”Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Foresight Exercises”.

Disse fremsynsstudier (Foresight Exercises) er udarbejdet af EU-kommissionens stående råd vedrørende jordbrugsforskning (SCAR). SCAR sætter i høj grad forskningsdagsordenen for bæredygtig jordbrugsforskning i EU og globalt. Inden for en bioøkonomisk ramme fokuserer SCAR på fødevareforsyningssikkerhedens globale interaktioner, hvad angår klimapåvirkninger, regulative aspekter samt adgang til og udnyttelse af ressourcer.

Målet er fødevareforsyningssikkerhed. Tilgangen er overvejende baseret på agroøkologiske principper, herunder bæredygtig produktion, diversitet i fødevaresystemer og resiliens.