Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Få den seneste viden om måling af kvælstof

En konference præsenterer viden om transport af kvælstof fra mark til fjord og præsenterer resultater fra målinger af kvælstof i rodzonen, drænvand og vandløb.

Kan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering? Det kan du høre mere om på en konference. Foto: Janne Hansen

Kan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering? Det kan du høre mere om på konferencen ”Kvælstofregulering på basis af lokale målinger”, der holdes i Slagelse 14. juni 2018.  

Spørgsmålet om måling af kvælstof blev undersøgt i et projekt, som forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har deltaget i. Projektet ”Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering” har været ledet af Seges og finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).   

Projektets partnere har arbejdet med målinger i både vandløb og dræn, og med måling af nitrat i jorden om efteråret. De har undersøgt, hvor og hvordan der kan måles for at opnå en ønskede målesikkerhed.  

Resultaterne og erfaringerne fra projektet er nu klar og bliver præsenteret på konferencen. Indlederne fortæller om den viden der er opnået om kvælstoftransport fra mark til fjord og hvordan denne viden kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.  


Læs mere om og tilmeld dig konferencen her. 


I forlængelse af konferencen er der indvielse af et nyt minivådområde med filtermatrice pilot- og testanlæg ved Gyldenholm Gods, hvor alle er velkommen. Læs mere om og tilmeld dig indvielsen her.