Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsfaglige flagskibe

For at styrke synligheden af den faglige profil nationalt og internationalt har Institut for Agroøkologi identificeret fire forskningsfaglige flagskibe. Disse flagskibe repræsenterer forskningsområder, hvor instituttet har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale udfordringer og målsætninger.  

Da flagskibene er tematiske i modsætning til den mere disciplinorienterede tilgang i sektionerne, kan flagskibene bidrage til mere synergi og samarbejde mellem sektionerne. Indsatsen i flagskibene sker på tværs af instituttets seks forskningssektioner og omfatter både forskning, talentudvikling, myndighedsbetjening og uddannelse.

De fire flagskibe er:

·         Climate-Smart Agri-Food Systems

·         Sustainable Pest Management

·         Sustainable Nutrient Management

·         Soil Functions

 

Samspillet og dynamikken mellem de forskningsfaglige flagskibe og instituttet som helhed symboliseres i følgende figur:                      

 

             

Cirklen repræsenterer hele instituttet.

Fire af de farvede dele repræsenterer hvert sit flagskib, der trækker på viden og kompetencer fra forskellige dele af instituttet.

Det midterste farvede felt repræsenterer de dele af instituttet, der ikke hører til et specifikt flagskib, men som kan bidrage til alle flagskibe eller som udfører opgaver udenfor flagskibsområderne.