Midler uddeles fra Kølpin Ravns legat

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles i 2015. Ansøgninger skal fremsendes inden 20. april 2015.

09.04.2015 | Jens Grønbech Hansen

Plantepatologiske studier eller forskning inden for botanikken kan komme i betragtning til legatet fra Kølpin Ravn, som uddeler mellem fire og seks legatportioner á maksimalt 10.000 kroner af legatets midler i 2015.

Legatets midler uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende, der beskæftiger sig med plantepatologisk forskning.

Et krav for at komme i betragtning til legatet er, at ansøgninger skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet og budget for den ansøgte aktivitet skal vedlægges. Uspecificerede ansøgninger afvises.

Det skal i ansøgningen endvidere oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster.

Læs hele nyheden her

Science and Technology