Selskabets aktiviteter i sommer - efterår 2019

13 Juni: Sygdomme og skadedyr på Bispebjerg Kirkegård. September 2019, skadedyr og plantesygdomme på Pometet. November 2019, Rundvisning i Statens Naturhistorisk museums samlinger

03.06.2019 | Jens Grønbech Hansen

Selskabets aktiviteter i sommer - efterår 2019

13. juni 2019 kl. 15.00-17.00: Sygdomme og skadedyr på Bispebjerg Kirkegård ved kirkegårdsgartner Gunner Thalberg. Adresse: Frederiksborgvej 125, 2400 København NV.

Diseases and pests at Bispebjerg Cemetery. Host: Gunner Thalberg. Invitation udsendt. Invitation sent.

September 2019, kl 15.00 - . Skadedyr og plantesygdomme på Pometet ved pometmester Lasse Lose. Adresse: Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Agrovej 1, 2630 Tåstrup.

Pests and diseases at the Pometum. Host: Lasse Lose. Invitation og nærmere information udsendes i august 2019. Invitation and further information will be sent out in August 2019.

November 2019, kl 15.00 - . Rundvisning i Statens Naturhistorisk museums samlinger - fokus på plantesygdomme og skadedyr.

Guided tour of the National Museum of Natural History's collections focusing on plant diseases and pests. Invitation og nærmere information udsendes i oktober 2019. Invitation and further information will be sent out in October 2019.

 

Formand

Lisa Munk

lm@plen.ku.dk

Sekretær

Tine Thach

tine.thach@agro.au.dk

Kasserer

Iben M. Thomsen

imt@ign.ku.dk

Besøg