Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr

Kl 17.00-19.00: Før generalforsamlingen inviteres til Billedaften

27.03.2019 | Jens Grønbech Hansen

Dato tor 28 mar
Tid 19:30 22:00
Sted Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Rolighedsvej 23, Frederiksberg C, mødelokale von Langen, 1.sal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab (se bilag)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Iben M. Thomsen, Ednar G. Wulff og David B. Collinge (alle er villige til genvalg)
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg er: Henrik Bak Topbjerg og Dan Funck Jensen (begge er villige til genvalg)
 8. Valg af revisor På valg er: Susanne Sindberg (er villig til genvalg)
 9. Meddelelser fra Nomenklaturudvalgene
 10. Forslag til fremtidige aktiviteter
 11. Eventuelt

Kl 17.00-19.00: Før generalforsamlingen inviteres til Billedaften, hvor selskabets medlemmer fortæller en historie ved brug af billeder, se særskilt invitation. DSPS inviterer på et let måltid, - tilmelding er derfor nødvendig til lm@plen.ku.dk (mobil 2178 7551) senest mandag den 25. marts.kl 12.00.

Sted for billedaften: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C, mødelokale von Langen

Den 13. marts 2019 På Bestyrelsens vegne Lisa Munk

Invitation til generalforsamling som pdf

Invitation til billedaften

Møde