Bestyrelsen

Formand

Lisa Munk,
Lektor emeritus

Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
Højbakkegård Allé 13 DK-2630, Tåstrup;

In english:

Associate Professor emeritus

Department of Plant and Environmental Sciences,
Faculty of Science,
University of Copenhagen.

Tlf: +45 3533 2178
E-mail: lm@plen.ku.dk


Sekretær

Tine Thach
Forsker

Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet
AU Flakkebjerg

Tlf: +45 8715 7504
E-mail: Tine.Thach@agro.au.dk


Kasserer

Iben Margrete Thomsen
seniorrådgiver

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Skov, Natur og Biomasse
Københavns Universitet

Tlf: 35331664
E-mail: imt@ign.ku.dk


Medlem

Mogens S Hovmøller
Professor of Plant Pathology

Department of Agroecology,
Aarhus University
Research Centre Flakkebjerg

Tlf: +45 8715 8129,
E-mail: Mogens.Hovmoller@agro.au.dk


Medlem

David B. Collinge
Professor of Plant Pathology

Department of Plant and Environmental Sciences, Genetics and Microbiology, Copenhagen Plant Science Centre
Faculty of Science
University of Copenhagen

Tlf +45 35 33 33 56
E-mail: dbc@plen.ku.dk


Medlem - Ednar Gadelha Wulff

Plantepatolog l Enhed for fødevarekemi og plantesundhed

Miljø og fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen, Laboratoriet Ringsted,
Søndervang 4 l 4100 Ringsted

Tlf: +45 72 27 60 67
E-mail: edgaw@fvst.dk


Medlem 

Helle Mathiesen,

Konsulent

GartneriRådgivningen,
Hvidkærvej 29; DK-5250 Odense SV

 


Suppleant - Dan Funck Jensen

Professor of Plant Pathology
Dept. Forest Mycology and Plant Pathology,
Uppsala BioCenter,
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden.

Tlf: (+46)(0)18-67 27 98
E-mail: dan.jensen@slu.se


Suppleant - Henrik Bak Topbjerg

Postdoc

Department of Agroecology,
Aarhus University
Research Centre Flakkebjerg

E-mail: topbjerg@agro.au.dk 

Webmaster

Jens Grønbech Hansen

Department of Agroecology,
Aarhus University
Research Centre Foulum

Tlf: +45 8715 7718
E-mail: jensg.hansen@agro.au.dk