Nomenklaturudvalg

Selskabet har to permanente udvalg, der er ansvarlige for navngivning af hhv. plantesygdomme og skadevoldere med relevans for landbrug, skovbrug og havebrug i Danmark.

Alle er velkomne til at henvende sig til udvalgene via formændene, f.eks. om sygdomme og skadedyr, der endnu ikke har et dansk navn. Udvalgenes beslutninger publiceres i `Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg´ og Meddelelser fra Plantepatologisk udvalg´.

Lisa, den 5. marts 2018