Zoologisk - Meddelelser

Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg

 

Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr – med tilføjelse af kendte engelske navne (Common names) (Senest opdateret marts 2011). Download