Zoologisk - Meddelelser

Kommissorium for Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr (25. februar 2020). Download

Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg

Fortegnelse over danske og latinske navne for skadedyr godkendt af Zoologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr – med tilføjelse af kendte engelske navne (Common names) (Senest opdateret marts 2011). Download