Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fødevaresystemers organisering

Forskningen fokuserer på fødevarenetværk, herunder de “nye” højkvalitetsnetværk såsom økologi, regionale produkter med flere. Et væsentligt afsæt er, at kæden fra jord til bord, fra produktion til forbrug af fødevarer, kan beskrives som et på samme tid både biofysisk og socialt netværk af relationer mellem natur og samfund.

Tilgangen omfatter dermed både den sociale, økonomiske/forretningsmæssige og rumlige dimension. I kraft af den rumlige dimension bliver landdistriktet en central del af indsatsen. Aktuelt er der en stor indsats i projektet ProvenanceDK, der udvikler en slags ’Mulighedernes atlas' på området samt forretningsmodeller for produkter og stimulerer samarbejde mellem kommuner, virksomheder og producenter med henblik på at udvikle specifikke produkter og handlingsplaner på området. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, tre danske kommuner og en business-region med politikker på området samt en række private virksomheder, som er blandt de markedsledende på feltet