Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Frøvidenskab og -teknologi

Forskningsområdets fokus er optimering af udbytte og produktkvalitet i korn, græs-, kløver- og have-frøafgrøder på basis af forskning i afgrødernes ernærings- og vækstfysiologiske processer under varierende produktions- og klimaforhold. Dette gøres ved at:  

  • Tilvejebringe grundlæggende ny viden om sammenhængen mellem plantebiologi og vækstforholdenes betydning for udbytte og den opnåede kvalitet i landbrugsafgrøder samt græs til bioenergi og rekreative formål
  • Tilvejebringe ny viden om samspil mellem landbrugsafgrøder og mikroorganismer blandt andet endofytiske svampe i græs og biologisk bekæmpelse af skadedyr i kløver
  • Udvikle og anvende nye applikationer af multispektral billedanalyse og nær-infrarød spektroskopi (NIRS) i kvalitetsanalyser af frøsundhed, spireevne og renhed til erstatning for traditionelle analyse- og opgørelsesmetoder
  • Udføre forskningsaktiviteterne, der understøtter sektionens bidrag til undervisning af bachelor, master- og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

Forskningen på området bidrager til myndighedsberedskab vedrørende frøproduktion og frøteknologi samt sameksistens mellem GM-, konventionelle og økologiske afgrøder. 

Målet med forskningsområdet er at inddrage aktører i hele værdikæden fra produktion til aftager i forskningen for at bidrage til en sund og bæredygtig jordbrugsproduktion, der lever op til samfundets forventninger. Målgruppen er beslægtede forskningsmiljøer, jordbrugserhvervet, innovative erhvervsvirksomheder samt myndigheder og samfund på regionalt, nationalt og internationalt plan.