Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppens medlemmer:

  • Christian Andreasen, Københavns Universitet (Formand i 2019)
  • Birte Boelt, Aarhus Universitet (Næstformand i 2019)
  • Birger Eriksen, Danske Sortsejere
  • Barthold Feidenhans'l, Landbrug & Fødevarer
  • Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
  • Thor Gunnar Kofoed, Brancheudvalget for Frø
  • Ann Laura Luunbjerg, Dansk Frø, Havefrø
  • Annemarie Fejer Justesen, Aarhus Universitet
  • Mogens N. Olesen, Foreningen af Danske Planteforædlere
  • Louise Persson, Frø af træ- og buskarter