Sekretariat

Formandskabet i DanSeed går på skift for et år ad gangen mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Formand - 2020                                        
Næstformand - 2020
Birte Boelt
Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
E-mail: birte.boelt@agro.au.dk
Christian Andreasen
Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab        
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C
E-mail: can@plen.ku.dk


DanSeeds sekretariat

Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse

E-mail: bende.astrup@agro.au.dk