Aarhus Universitets segl

Jordmekaniske egenskaber

Den dyrkede landbrugsjord er udsat for stor mekaniske stress som følge af kørsel med tunge landbrugsmaskiner. Denne påvirkning kan føre til ødelæggelse af jordstrukturen, ofte med en nedsættelse af porøsitet, dvs. jordpakning. 

Jordpakning kan reducere landmandens udbytte og påvirke vigtige jordparametre, hvilket resulterer i negative konsekvenser for miljøet. Jordpakning under jordbearbejdningslaget har vist sig at være stort set permanent, fordi det ikke forbedres gennem naturlige processer. For at undgå jordpakning skal vi forstå de processer, der fører til den. 

Vores forskningsområde har som formål at få en bedre forståelse af landbrugsjordens mekaniske adfærd. Arbejdet omfatter forsøg og teoretiske undersøgelser vedrørende stressdannelsestilstanden i dyrket jord med naturlig struktur. Vi arbejder også med stress-modstress-forhold in situ og i laboratoriet (kompression, skæring, brydning), definition og karakterisering af jordens mekanisk styrke samt konsekvenserne af jordens deformation på jordens funktioner på kort og lang sigt (hovedsagligt vand- og gastransport).

Et nøgleområde i vores forskning er forståelsen af betydningen af jordpakning på jordens funktioner. Vores projekter styrker denne forståelse gennem undersøgelse af konsekvenserne af jordpakning på udvalgte jordfunktioner. Væsentlige samarbejdspartnere i denne forbindelse er kollegaer fra Aarhus Universitet, ART (Schweiz) og INRA Montpellier (France).