Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Molekylær økologi

Planter er omgivet af en enorm diversitet af mikroorganismer, både på overjordiske plantedele, og i og omkring rødderne. Kun en lille del af denne diversitet, hovedsagelig plantepatogenerne og enkelte gavnlige organismer som mycorrhiza og rhizobier, er velstuderede. Indflydelsen af den øvrige diversitet på plantesygdomme og generelt på plantens sundhed er stort set ukendt.

Vi undersøger plantens samspil med denne enorme diversitet og indflydelsen på plantens sundhed.

Vi studerer hvordan planten ’former’ sit mikrobiom til dens egen fordel f.eks. ved hjælp af sekundære metabolitter udskilt fra rødderne eller fra bladene, og hvordan planten på den måde forhindrer sygdomme i at udvikle sig. Samtidig studerer vi effekten af jord og dens mikroorganismer på plantens sundhed og undersøger hvordan vi kan ændre den mikrobielle sammensætning i en gavnlig retning.

Vores vigtigste metode består af metabarcoding (next generation sequencing af amplicons), som med meget stor opløsning fortæller, hvilke mikroorganismer optræder i et givent miljø og hvordan de ændrer sig under forskellige påvirkninger. Vi samarbejder også med f.eks. kemikere til undersøgelse af plantens exudater.