Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bisygdomskursus og Efteruddannelse af kyndige biavlere

Bisygdomskursus 2019


Uddannelse til kyndig biavler

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet.

Praktisk del af kurset

Efter den teoretiske del af kurset bliver du kontaktet af en kursusinstruktør, som vil stå for den praktiske del af kurset. Når den praktiske del er gennemført og bestået, udsteder Landbrugstyrelsen dit legitimationskort. 

Kursusdato 

Foulum - 23. - 25. oktober 2019 (IKKE flere ledige pladser)

Flakkebjerg - 6. - 8. november 2019 (IKKE flere ledige pladser)

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Tilmelding

Klik her for tilmelding

Kursusmateriale

Klik her for at hente kursusmateriale


Efteruddannelse af kyndige biavlere 2019

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan du blive registreret som kyndig biavler af Landbrugstyrelsen, hvis du kan dokumentere, at du har haft honningbier i mindst tre år og har deltaget i et særligt kursus ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. På kurset får du tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie. Du får også viden om den gældende lovgivning vedrørende biavl.

Registrering i Landbrugsstyrelsen som kyndig biavler meddeles for fem år ad gangen. For at blive genregistreret for en ny periode skal du deltage i et efteruddannelseskursus arrangeret af Institut for Agroøkologi.

Hvis din registrering udløber ved udgangen af 2019, og du ønsker at blive genregistreret for en ny femårs periode (2020-2024), skal du deltage i et halvdags-efteruddannelseskursus, som vi arrangerer.

En kyndig biavler hjælper biavlere med at undersøge bier for meldepligtige skadegørere og generer elektronisk sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister, hvis undersøgelsen ikke viser tegn på angreb af skadegørere.

Kursusdato   

Foulum - 26. oktober 2019.

Flakkebjerg - 9. november 2019.

Tilmelding

For tilmelding klik venligst på en af ovenstående to datoer.