Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse af kyndige biavlere

Efteruddannelse af kyndige biavlere 2020 

Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan du blive registreret som kyndig biavler af Landbrugstyrelsen, hvis du kan dokumentere, at du har haft honningbier i mindst tre år og har deltaget i et særligt kursus ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. På kurset får du tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie. Du får også viden om den gældende lovgivning vedrørende biavl.

Registrering i Landbrugsstyrelsen som kyndig biavler meddeles for 5 år ad gangen. For at blive genregistreret for en ny periode skal den kyndige biavler deltage i et efteruddannelseskursus, arrangeret af Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Institut for Agroøkologi v/Aarhus Universitet.

Din registrering udløber med udgangen af 2020. Hvis du ønsker at blive genregistreret for en ny 5-års periode (2021 til og med 2025), skal du deltage i et kursus, som arrangeres af Offentlig bisygdomsbekæmpelse.

I år er det en udfordring at arrangere kurser på grund af COVID-19. Derfor foregår efteruddannelseskurset anderledes i 2020 i forhold til foregående år.

Da vi ikke kan mødes i store grupper og heller ikke sidde tæt og inspicere yngel eller bier må vi vælge en anden undervisningsform. De seneste år er alle kyndige biavlere blevet bedt om at medbringe en tavleprøve til kurset, som alle har gennemgået i fællesskab. I skal i år i stedet indsende en yngelprøve til Flakkebjerg.     

Kursusdato   

31. oktober 2020

Kurset afholdes som Webinar. Link fremsendes til alle deltagere i god tid inden kursusdato. 
Bemærk denne prøve kursus er kun for personer hvis bevis udløber i december 2020. 

Prøve

Klik her for at tage prøven