Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pesticidresistens

Pesticidresistens, som truer vores helbred eller landbrugsproduktion, udgør et stigende globalt problem. Forekomster af resistens hos ukrudt, insekter og patogene svampe ses hyppigere i markerne, fordi de gængse midler ikke længere slår til. Skadegørere udvikler pesticidresistens via naturlig udvælgelse; de mest resistente individer overlever og overfører deres genetiske egenskaber til deres afkom.

Forskningens mål er at udvikle og indføre resistensstrategier, der sikrer en målrettet og begrænset anvendelse af pesticider ved at bevare følsomheden overfor pesticider hos skadevoldere. Vi undersøger ud fra en evolutionær, økologisk synsvinkel principperne bag organismers tilpasning til forskellige bekæmpelsessystemer, hvilket omfatter udviklingen af nye værktøjer og strategier, der kan identificere og afhjælpe resistensproblemer. Der forskers primært med molekylærbiologiske metoder med fokus på oprindelse, frekvens og biologisk betydning af resistensgener.