Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økologisk husdyrproduktion

Den industrialiserede svine- og fjerkræproduktion står over for en række udfordringer i forhold til fødevaresikkerhed, husdyrsundhed og husdyrvelfærd. Samtidig bevæger forbrugerpræferencer sig væk fra den industrialiserede masseproduktion i retning mod højkvalitetsproduktion, der kan forbindes til ”den gode historie”. Økologisk svine- og fjerkræproduktion tilbyder en unik løsning til håndtering af disse strømninger i forbrugernes behov.  

Forskningsområdet ”Økologisk husdyrproduktion” har som formål at støtte udvidelsen af den økologiske svine- og fjerkræproduktion, især frilandssystemer, der er karakteriserede ved lavt forbrug af antibiotika, høje standarder for kødkvalitet og husdyrvelfærd, høj ressourceeffektivitet og lav miljøpåvirkning.

Inden for dette forskningsområde undersøger vi effekterne af management, genotype og miljø på fourageringsadfærd, optagelse af næringsstoffer fra fourageringen, produktivitet, husdyrsundhed, produktkvalitet, ressourceforbrug og påvirkning af miljøet. 

Arbejdet udføres primært gennem undersøgelser og sammenlignende feltstudier i økologiske systemer baseret på frilandsgrise og -fjerkræ, der er integreret i dyrkningssystemet, herunder energiafgrøder og andre skovlandbrugssystemer.