Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plante–miljø interaktioner

Forventede klimaændringer med hyppigere forekomst af ekstreme vejrforhold kræver, at afgrøder tilpasses for at sikre fødevareforsyningen. Stigende forekomster af alvorligt tørke og varme såvel som spredning af jordbårne sygdomme er blevet et væsentligt problem i planteproduktionen.

Der er et aktuelt behov for at undersøge interaktionen af biotiske (bacterielle og svampeinfektioner) og abiotiske (klima) sygdomme og konsekvenserne for afgrødesundhed. Der er behov for mere forskning i interaktioner mellem mangfoldige stressepisoder og stresstyper. Det er også nødvendigt at skabe forståelse af mutualistiske og konkurrerende interaktioner af planter med andre organismer og miljøet.

En multidisciplinær tilgang, der integrerer fysiologisk med mikrobiel, biokemisk og genetisk forskning, kan bestemme begrænsende variabler og optimale akklimatiseringsmønstre med henblik på at forbedre afgrødernes sundhed, udbytte og kvalitet.