Aarhus Universitets segl

Is DON the Key to Plant-Soil N Cycling?

Baggrund for projektet:

Kvælstof (N) er det næringsstof, som oftest begrænser udbyttet i landbrugsproduktionen. Derfor tilføres i dag store mængder mineralsk N via handelsgødning, hvilket bl.a. medfører et stort energiforbrug af hovedsageligt fossilt brændstof. I jordens øvre lag findes store mængder N, dog bundet på organisk form. Den dominerende forståelse har i mere end 100 år været, at organisk N skal omdannes til mineralsk N før afgrøderne kan udnytte det. Denne fokusering på mineralsk N har bl.a. medført, at jordens frugtbarhed vurderes på evnen til at danne mineralsk kvælstof, og at forædling af landbrugsplanter er ensrettet mod sorter, der giver højt udbytte ved gødskning med mineralsk N. to forskningsmæssige landvindinger rokker imidlertid ved den traditionelle forståelde: (i) dels viser forskningen, at planter generelt har evnen til at udnytte organisk N, primært lavmolekylære forbindelser, og (ii) dels peger ny forskning på, at jordens frugtbarhed kun sekundært afhænger af evnen til at danne mineralsk N, men i stedet primært skal måles på jordens evne til at omdanne højmolekylært til lavmolekylært organisk N. Dette projekt skal undersøge om planteudnyttelse af organisk N kan give et væsentlig bidrag til udbyttet, og om eks. ændringer af gødningsformer og afgrødeval kan øge udnyttelsen af jordens organiske kvælstof. Projektet fokuserer på hvidkløver, som via sin evne til at binde N fra luften, er kendt for at levere store mængder organisk N til jorden og derved øge frugtbarheden.

 


Forskningsprojektet er et 4-årigt projekt. Projektet starter 1. juli 2013 og er bevilget af "Det Frie Forskningsråd" under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Kontakt

 

Post doc Jim Rasmussen
Institut for Agroøkologi
AU-Foulum
Blichers Alle 20
Postboks 50
DK-8830 Tjele

 E-mail: Jim.Rasmussen@agrsci.dk

 

Projekt partnere

Udover Aarhus Universitet er følgende institutioner involveret i projektet:

The Spanish National Research Council, Sevilla, Spain

Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

University of Hannover, Germany