Aarhus Universitets segl

pECOSYSTEM

pECOSYSTEM

- konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion


pECOSYSTEM er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet, er ledet af Aarhus Universitet med følg. projektdeltagere: Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, SEGES og to økologiske svineproducenter, Bertel Hestbjerg og Brian Holm.