Aarhus Universitets segl

Frilandsgrise i energiafgrøder samt øget fravænningsalder

Her undersøges

Her undersøges et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af svinekød og træbiomasse, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og søerne stimuleres til brunst i diegivningen. Formålet er at kvantificere de forventede positive effekter af det nye produktionskoncept på produktion, husdyrvelfærd, ressourceeffektivitet og miljø.

Forventet formidling

Levering nr. Levering - titel og beskrivelse
D1.1 Workshop vedrørende Metoder til måling af ammoniakfordampning på frilandsarealer
D1.2 Publikation i dansk tidsskrift med foreløbige resultater fra forsøge: "Grise i energiafgrøder  - foreløbige erfaringer"
D1.3 Publikation i dansk tidsskrift med foreløbige resultater fra forsøgene: "Øget fravænningsalder - foreløbige erfaringer"
D1.4 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D1.5 Konference bidrag: Integrated pig and energy crops - effect on animal behaviour and production"
D1.6 Peer reviewed artikel: "Induction of lactational oestrus combined with prolonged weaning age in organic pig production"
D1.7 Peer reviewed artikel: "Integrated free-range pig and energy crop production"
D1.8  Vejledning/retningslinjer vedr Implementering af integreret svine- og energiafgrødeproduktion   
D1.9  Vejledning/retningslinjer vedr implementering af øget fravænning kombineret med laktationsbrunst   
D1.10 Publikation i dansk tidsskrift med resultater fra forsøgene: "Grise i energiafgrøder"
D1.11 Publikation i dansk tidsskrift med resultater fra forsøg: "Øget fravænningsalder kombineret med laktationsbrunst"
D1.12 Publikation i ICROFS nyt på engelsk 'Pigs in energy crops'