Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seminar om energipil

Sådan bliver pileproduktion en god forretning!

Energipil som en forretningsmulighed har vi talt om i mange år. Hvor er vi henne i dag, og kan det faktisk være en god forretning for landmænd?

Vi har plantet 5.800 hektar pil de seneste år i Danmark. Hvilket udbytte giver de med forskellig jordbund, kloner, ukrudtsbekæmpelse mv.? Og hvordan håndteres og markedsføres pilen efter høst - vil varmeværkerne købe pileflisen?

Det sætter vi fokus på ved et seminar på Århus Universitet i Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, torsdag den 2. oktober 2014 kl. 9:00 - 16:00, hvor vi præsenterer gode eksempler og diskuterer udfordringerne.

Vi skal bl.a. ud at se på 18 år gamle pileforsøg, som stadig producerer godt, samt vurdere klonforsøg i deres 5. vækstsæson.

Detaljeret program med præsentationer:

09:00 – 09:30

Kaffe/brød og registrering 

09:30 – 09:35

Velkomst
Uffe Jørgensen, AU

09:35 – 09:45

Status i dag – hvor meget er plantet og hvordan er det gået? Hvem har gavn af det – landmanden, energisektoren, miljøet eller vildtet?
Thomas Holst, Landbrug & Fødevarer

09:45 – 10:00

Hvorfor er høstudbytter og driftsøkonomi i mange tilfælde ikke tilfredsstillende i dag?
Tove Holm Vistedsen og Søren Søndergaard, Vestjysk Landboforening

10:00 – 10:15

Valg af optimal pileklon og længde af høstrotation er vigtigt
Poul Erik Lærke, AU

10:15 – 10:30

Hvordan sikrer man en både billig og god etablering?
Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen, Vestjysk Landboforening

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 11:00

Ukrudtshåndtering er afgørende for god produktion
Søren Ugilt Larsen, AgroTech og Johannes Albertsson, SLU

11:00 – 11:10

Giver det mening at vande pil?
Niels Uth, Jysk Landbrugsrådgivning

11:10 – 11:25

Optimal gødskning af pil
Uffe Jørgensen AU og Petros Georgiadis, KU

11:25 – 11:40

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring
Jørgen Pedersen, AgroTech

11:40 – 11:55

Omhu ved lagring er vigtig for at mindske tab af tørstof og sikre god fliskvalitet
Erik Fløjgård Kristensen, AU

12:00 – 14:00

Frokost på Foulumgård efterfulgt af besigtigelse af pileforsøgene

14:00 – 14:20

Kaffe og kage ved auditoriet

14:20 – 14:35

Hvilke kvalitetsparametre er vigtige for varmeværkerne, og hvordan optimeres de af landmanden?
Peter Sørensen, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

14:35 – 14:50

Organisering, afsætning og stordrift
Henrik Kruse Rasmussen, Agrovi

14:50 – 15:05

Sådan har jeg fået en god pileproduktion
Knud Christensen, pileavler

15:05 – 15:20

Udfordringer ved pileproduktionen vurderet af en stor markedsspiller
Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergi

15:20 – 15:45

Er vi klar til at etablere nye arealer med pil med sikkerhed for en profitabel forretningskæde? Er videngrundlag og rammebetingelser tilstrækkeligt gode? Opsamling og perspektivering.
Ordstyrer Knud Tybirk, Agro Business Park


Kontaktpersoner:

Uffe Jørgensen, AU

Søren Ugilt Larsen, Agrotech

Knud Tybirk, Innovationsnetværket for biomasse


Seminaret er arrangeret i samarbejde mellem Aarhus Universitet, AgroTech og Innovationsnetværket for Biomasse og støttes af forskningsrådsprojektet BIORESOURCE.