Aarhus Universitets segl

Tidlig detektion af bederust i luftprøver med qPCR

Samarbejdspartnere
Samarbejdsprojekt mellem AU Flakkebjerg og NBR, Holeby

Projektbeskrivelse
Bederust,som forårsages af svampen Uromyces beticola, er blandt de vigtigste sygdomme i sukkerroer og kan forårsage udbyttereduktion på 10-20%. Bekæmpelse med fungicider anbefales, når de første angreb observeres og klimaforholdene er optimale for rustudvikling. Svampen er afhængig af en levende værtsplante for at kunne overleve, og dens sporer kan spredes over lange afstande med vinden. Man formoder, at sporer spredes fra andre lande med overvintrende frøroer eller fra vild strandbede som vokser langs kysten ved mange danske strande. Bladsvampevarslingen indikerer, at sygdommen optræder lidt tidligere i kystnære områder med strandbede, men hvor meget denne smittekilde specifikt betyder, er uklart. Der er behov for mere viden om hvordan påvisning af sporer i luften relaterer sig til angrebstidspunktet og om sporer forekommer tidligere i luften i de kystnære områder. Projektet vil undersøge om tidlig påvisning af bederustsporer kan kobles med angreb og klimahændelser og inddrages i varslingen af sygdomsangreb for derved at kunne foretage en mere målrettet og behovsbestemt fungicidbehandling. Projektet vil komplementere igangværende aktiviteter, hvor forekomsten af Ramularia og bedemeldug sporer i luftprøver undersøges. 

 

Kontaktpersoner
Lise Nistrup Jørgensen og Annemarie Fejer Justesen
Email: Lisen.jorgensen@agro.au.dk 

Projekt aktiviteter
Projektet har udviklet metode til detektion af rust ved hjælp af QPCR.

Der indsamles sporer fra sporefælder opsat på to lokaliteter på Lolland (juli-september). Dette udføres i samarbejde med NBR.

Der analyseres for forekomster af rust på indsamlet tape opdelt på dagsbasis.

Måling af rust på planter testes med QPCR for at undersøge mulighederne for præsymptomatiske forekomst af rust.

Publicering
Resultaterne vil blive publiceret i samarbejde med NBR samt i DCA-rapporten ”Applied Crop Protection”.

Resultater forventes desuden lagt tilgængelige ultimo december 2017 på denne hjemmeside.

Resultaterne vil kunne downloades frit og er tilgængelige for alle interesserede (min. fem år). 

Finansiering: Projektet er støttet af Sukkerroeafgiftsfonden.