Aarhus Universitets segl

Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

 • Et projekt finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden

Formål

Projektets formål er at udvikle en planlægningsmodel, som kan implementeres i de eksisterende værktøjer til foderplanlægning (NorFor), således at landmænd og konsulenter kan sikre, at den planlagte fodring både er ernæringsmæssig korrekt, rentabel og samtidigt reducerer klimapåvirkningen. Projektet tager udgangspunkt i de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet, som samles og konkretiseres på bedriftsniveau. Denne viden samles i en model til beregning af bedriftens klimaaftryk opbygget i moduler, hvilket sikrer mulighed for en hurtig implementering af fremtidig ny viden.

Det vigtigste produkt fra dette projekt er et planlægningsværktøj der både kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk. 

Projektperiode og -finansiering

Prøjektperioden er 1/1 2016 til 31/12 2017.

Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden (MAF) og Kvægafgiftsfonden (KAF).

Projektdeltagere

AU-AGRO: Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Marie T. Knudsen

AU-ANIS: Peter Lund, Anne Louise Hellwing

SEGES, Kvæg: Nicolaj I. Nielsen, Ole Aaes

Arla Foods amba: Hanne Bang Bligaard, Anna Flysjö

Aktiviteter

Udviklingen af modellen er organiseret omkring de 3 store klimabidrag ved mælke- og kødproduktion:

 • metan fra omsætning af foderet i vommen (AP1, 4)
 • klimagasser fra omsætning af husdyrgødning (AP2)
 • klimagasser fra produktion og transport af foder (AP3).

Planlægningsværktøjet udarbejdes i et regneark, men henblik på senere implementering i det eksisterende rådgivningsværktøj (DMS-NorFor) således, at der kun er behov for få ekstra data ud over dem, der allerede ligger i DMS-NorFor. Modellen opbygges i moduler, hvilket sikrer, at det er let at implementere ny viden, og at det er nemmere for brugeren at forstå og anvende de forskellige delelementer i værktøjet.

Værktøjet skal kunne beregne det samlede klimaaftryk fra en planlagt fodring, herunder klimabidrag fra foderproduktionen, besætningens omsætning af foderet, samt fra gødningsproduktionen. Værktøjet skal desuden kunne estimere effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk ved ændringer i produktionen som f.eks.:

 • ændringer i fodringen. kraftfoder/grovfoder-forholdet, stivelse- og fedtniveau i rationen
 • forbedret foder- og N-effektivitet i besætningen
 • ændringer i staldsystem, andel gødning afsat på græs, brug af bioforgasning,
 • forbedret N-effektivitet i marken ved ændret afgrødevalg. 

Resultater og publicering

Projektets resultater vil være fuld offentlig tilgængelige og vil blive bredt formidlet til landmænd, rådgivere, branchen og interesserede forbrugere via:

 •  populære artikler i den danske fagpresse (Kvæg Info, Ny Kvæg Forskning mv.)
 •  indlæg på møder og kongresser (Kvægkongres, Fodringsdag og temamøder)
 • via samarbejde med ARLA Foods amba sikres videndeling og hurtig implementering af resultaterne som led i aktiviteterne omkring bæredygtig mælkeproduktion – såvel nationalt som internationalt
 • mulighed for senere implementering af prototypen udviklet i dette projekt i NorFor (arbejdspakke 6 i et supplerende projekt) vil sikre direkte adgang til projektets resultater for den enkelte landmand og rådgiver.