Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Askov

Askov Forsøgsstation råder over 25 ha jord af typen JB5 (lerjord). Hovedområdet er udførelse af forsøg med husdyrgødning og kulstof i jord.    

På en del af arealet ligger langvarige gødningsforsøg, som blev anlagt i 1894 og har været videreført siden. Forsøgene har med tiden opnået international status, som de eneste i verden, hvor varierende tilførsel af næringsstoffer i handels- og husdyrgødning er blevet sammenlignet i en periode på mere end 120 år.  

Derudover er der semifield-anlæg med cirka 220 lysimeteranlæg og rammekar. I det ene lysimeteranlæg blev der i 2015 etableret et projekt med biochar.  

Læs om de langvarige gødningsforsøg her.

Adresse

Askov Forsøgsstation
Vejenvej 55
Askov
6600 Vejen

Find vej

Kontakt

Henning Carlo Thomsen

Ledende jordbrugstekniker Institut for Agroøkologi - Markforsøg Askov