Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation, ledelse og fysiske rammer

Organisation

Institut for Agroøkologi har cirka 270 medarbejdere, som er organiseret i syv sektioner og et sekretariat:

De første seks enheder er forskningssektioner, mens de to sidste omfatter de akademiske-administrative og tekniske medarbejdere, der yder service til forsknignssektionerne. De seks forskningssektioner er udgangspunktet for hele instituttets forsknings-, rådgivnings- og undervisningsaktiviteter.


Ledelse

Instituttets ledelse består af institutlederen, sektionslederne og sekretariatslederen.

Instituttet har fem udvalg, der rådgiver institutledelsen: ph.d.-programkomité, uddannelsesudvalg, erhvervsudvalg, myndighedsbetjeningsudvalg og forskningsudvalg. Udvalgsformændene indgår i den udvidede institutledelse og deltager på skift i instituttets ledelsesmøder.

Du kan se navnene på medlemmerne af ledelsen her.


Fysiske rammer

Instituttet forsker i samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for agroøkosystemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Det betyder, at variation i jord- og klimaforhold spiller en vigtig rolle i forskningsaktiviteterne. Det afspejles i, at instituttet er geografisk fordelt på forskellige lokaliteter i Danmark.

Hovedaktiviteterne er på forskningscentrene AU Flakkebjerg og AU Foulum samt forsøgsstationen Askov.

Alle medarbejdere i sektionerne Afgrødesundhed samt Entomologi og Plantepatologi er placeret i Flakkebjerg.

Medarbejderne i sektionerne Jordfysik og Hydropedologi , Jordbiologi og Næringsstoffer, Klima og Vand samt Jordbrugssystemer og Bæredygtighed er alle placeret i Foulum.

Medarbejderne i sekretariatet er fordelt på AU Foulum og AU Flakkebjerg. Medarbejderne i Markforsøg og Semifield er fordelt på alle instituttets geografiske lokaliteter.

Læs mere om de fysiske faciliteter her