Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Myndighedsrådgivning

Institut for Agroøkologi bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening i DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på en lang række områder. Instituttet har ansvar for et af de tre ydelsesområder indenfor jordbrugsvidenskab og fødevarer, som Aarhus Universitet har forpligtet sig til over for Miljø- og Fødevareministeriet. Ydelsesområdet hedder "Planteproduktion" og omfatter otte faglige indsatsområder:

  • Planters forædling og bestøvning, plantesundhedsaspekter samt plantebeskyttelse og Integrated Pest Management (IPM)
  • Klimasmarte produktionssystemer
  • Gødningsstoffer, normtal og kvælstofprognose
  • Teknologi – jordbrug og planteavl
  • Jord og jordbundsforhold, herunder digitale data, kort og billedanalyse
  • Grøn omstilling og biomasse
  • Målrettet regulering og virkemidler
  • Landbrugsreform og offentlige grønne goder

Læs mere om ydelsesaftalen indenfor planteproduktion her

Arbejdet omfatter akutte ad hoc opgaver, lovforberedende arbejde og høring, udredninger og evalueringer samt løbende opgaver efter forespørgsel af offentlige styrelser og ministerier eller efter egen vurdering af behov og aktualitet.


Læs mere om den forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for fødevare- og jordbrugsområdet her.


Læs om offentlig bisygdomsbekæmpelse her

 


Institut for Agroøkologi vejleder Miljøstyrelsen om bekæmpelse af fluer. 

Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme