Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Triven Koganti

20.04.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Ikke-destruktive teknikker til kortlægning af drænrør i marken

I sit Ph.d.-studie har Triven Koganti arbejdet med forskellige sensorbaserede teknikker til kortlægning af drænrør på landbrugsarealer. I studiet er der anvendt overfladebaserede sensorer såsom en georadar og et magnetometer. Der er også arbejdet med dronebaserede teknikker, hvor der blev brugt forskellige kameratyper. Formålet har været at…

Foto: AU Foto

14.04.2021 | Agro

Ny model forudsiger høstdato samt efterafgrøders effektivitet

Som en myndighedsbesvarelse til Landbrugsstyrelsen har forskere fra Aarhus Universitet skabt en model, der ud fra luftens temperatur kan estimere høstdatoer for vårbyg og vinterhvede. Og i en artikel i ”Field Crops Research” har de samme forskerne brugt modellen til at vise, hvordan høstdatoen for korn kan bruges som grundlag for vurdering af…

Applied Crop Protection 2020

14.04.2021 | Agro

Nye resultater fra forsøgene med plantebeskyttelse

Den årlige rapport om anvendt plantebeskyttelse er netop offentliggjort med de nyeste resultater fra afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

Foto: Janne Hansen

14.04.2021 | Forskning

EU’s Vandrammedirektiv og dansk landbrug år 1900

Arbejdet med etablering af referencetilstande i danske kystvande har hidtil været baseret på især ålegræsudbredelsen omkring år 1900, og nutidige målinger af kvælstofkoncentration i vandløb med stort set ingen landbrugsaktivitet, samt skønnede historiske nationale kvælstofbalancer. I en ny publikation i det internationale tidsskrift Ambio…

Arrangementer

tir 27 apr
09:30-12:20 | Online
Natur og vandmiljø i fokus
Hvordan ser fremtiden ud for dansk natur og vandmiljø? Og hvilke muligheder og udfordringer rummer det for en bæredygtig landbrugsproduktion? Kom med til Natur og Vandmiljø i fokus den 20. og 27. april. Et online event i samarbejde med SEGES, Aarhus Universitet og Københavns Universitet med al den nyeste viden.
tir 27 apr
13:00-15:00 |
Ph.d.-forsvar: Ikke-destruktive teknikker til kortlægning af drænrør i marken
Triven Koganti forsvarer sin ph.d. den 27. april 2021.
ons 28 apr
12:00-14:00 |
Ph.d.-forsvar: Effekter af dæk udvikling, trækkraft og gentagne kørsler på risikoen for pakningsskader
Loraine ten Damme forsvarer sin ph.d. onsdag den 28. april 2021.
man 03 maj
10:00-12:00 | Online - zoom
Stakeholder webinar - ERAGAS ERA-Net
In this webinar, researchers from the project will present the results and the relevance of these results will be discussed from the perspective of different types of farming in Europe.