Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Markforsøg med biokul etableret på Askov Forsøgsstation, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Foto: Henning C. Thomsen

22.09.2021 | Agro

Kom til opstartsseminar om biokul i dansk landbrugsjord

Biokul øger lagringen af kulstof i jorden og kan øge udbyttet, særligt på jorde med lav frugtbarhed. Biokul ser også ud til at kunne reducere emissionen af lattergas, der er en stærk drivhusgas. På foranledning af Landbrugsstyrelsen går forskere fra Aarhus Universitet nu i gang med at udarbejde en vidensyntese om anvendelsen af biokul under danske…

Priming af frø inden såning forøger spireevne og -hastighed, men primer man spinatfrø med zink, vil det også sikre mere modstandsdygtige implanter selv under lave temperaturer og i næringsfattige forhold. 

Foto: Colourbox

22.09.2021 | Agro

Priming med zink kan forbedre spinats spireevne og give en bedre etablering

Et øget zink-niveau (Zn-niveau) i spinatfrø gennem Zn-priming kan udover de normale fordele ved priming såsom forøget spireevne og -hastighed, også forbedre etableringen af kimplanter under stress ved lave temperaturer og næringsfattige forhold.

Planters hormonelle balance er med til at stabilisere og skabe et optimalt vækstmiljø for sig selv, gavnlige nematoder og mikroorganismer i jorden omkring rødderne. Hvis hormonbalancen ændres rammer det også organismerne i og omkring rødderne. 
Foto: Md Maniruzzaman Sikder

22.09.2021 | Agro

Planters hormonudskillelse har stor påvirkning på nematoder

Planter bruger meget energi på at udsende hormonstoffer gennem rødderne ud i jorden. Det påvirker jordens mikrobielle miljø omkring planten, og har en langt større effekt på bestemte arter af planteparasitiske nematoder end hidtil antaget.

20.09.2021 | DCA

Nyt internationalt forskningsprojekt skal gøre husdyrbrug mere bæredygtige

Dansk ekspertise er med helt fremme i et nyt, paneuropæisk forskningsprojekt, der i samarbejde med lokale husdyrbrug skal udvikle bæredygtige systemer til husdyrbrug.

Arrangementer

man 27 sep
13:00-15:00 | Auditoriet, AU Flakkebjerg - Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Tiltrædelsesforelæsning for Inge S. Fomsgaard
D. 27. september afholdes tiltrædelsesforelæsning fore vores nyudnævnte professor Inge S. Fomsgaard på Institut for Agroøkologi - Aarhus Universitet i Flakkebjerg.
tir 28 sep
13:00-15:00 | Auditoriet 8814-3075, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Aarhus University
Ph.d.-forsvar: Kortlægning af vand- og stoftransport i ådale
Gasper Laurent Sechu forsvarer sin ph.d. tirsdag d. 28. september 2021.
ons 06 okt
09:45-16:00 | Hald Hovedgaad, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg
ReDoCO2 Workshop
ReDoCO2 inviterer alle interesserede til workshop onsdag den 6. oktober 2021. Formålet med workshoppen er at diskutere og konkretisere formål og ønsker i forhold til screeningen af de danske tørvejorder, samt hvordan dette arbejde skal udvikle sig fremadrettet.
ons 19 jan
12:00-15:30 |
BIO Match 2022
Institutterne Bioscience og Biologi på Aarhus Universitet inviterer i samarbejde med Innovationsfonden til en spændende dag med netværk, oplæg og diskussioner på tværs.