Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Ingeborg Frøsig Pedersen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Når den grønne løsning er brun

I løbet af sit ph.d.-studium har Ingeborg Frøsig Pedersen forsket i de mekanismer, der påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i kvæggylle ved dyrkning af majs.

Foto: Nils Onnen

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Vurdering af risikoen for vanderosion i landbrugsjord ved hjælp af droneovervågning og rumligt distribuerede modeller

I løbet af sine ph.d.-studier har Nils Onnen på landsplan undersøgt den årlige jorderosion og generering af afstrømning som følge af tidsmæssige og rumlige forandringer af jordens overfladeforhold på markniveau.

Foto: Drishya Nair

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Kan nitrifikationshæmmeren DMPP effektivt reducere nitrogenoxidemissioner og nitratudvaskning fra majs, der er dyrket i mejeribedrifter?

Under sine Ph.d. studier har Drishya Nair undersøgt potentialet af nitrifikationshæmmeren DMPP til at mindske emission af nitrogenoxid (N2O) og udvaskning af nitrat (NO3-) fra majs dyrket i sandjord.

Bina Bhattarai

28.09.2020 | Ph.d.-forsvar

Strukturel mangfoldighed og biologisk aktivitet af naturligt forekommende benzoxazinoider i planter

Ph.d.-forsvar, mandag den 28. september 2020. Bina Bhattarai.

Arrangementer

tir 29 sep
10:00-13:00 |
Ph.d.-forsvar: Kan nitrifikationshæmmeren DMPP effektivt reducere nitrogenoxidemissioner og nitratudvaskning fra majs, der er dyrket i mejeribedrifter?
Drishya Nair forsvarer sin ph.d. tirsdag d. 29. september 2020.
ons 30 sep
10:00-13:00 |
Ph.d.-forsvar: Vurdering af risikoen for vanderosion i landbrugsjord ved hjælp af droneovervågning og rumligt distribuerede modeller
Nils Onnen forsvarer sin ph.d. onsdag d. 30 september 2020.
ons 07 okt
09:00-12:00 | Mødelokale 2, Blichers Allé 20, 8830 Tjele - ONLINE
Ph.d.-forsvar: Når den grønne løsning er brun
Ingeborg Frøsig Pedersen forsvarer sin ph.d. onsdag d. 7. oktober 2020
man 19 okt
08:00-16:00 |
Ph.d.-kursus: C and N flows in cover crop and grassland-based systems
The sustainability of the plant production needs to increase, and the key issues are to enhance the nutrient use efficiency reducing external inputs and increasing soil carbon (C) storage mitigating atmospheric CO2 loads. Nitrogen (N) is a key limiting nutrient for both plant growth and C storage, which requires good management to keep N in the system and add it via N2-fixing legumes