Aarhus Universitets segl

Forstå Agroøkologi

En gruppe unge forskere fra Institut for Agroøkologi har sat sig for at lave en række videoer og artikler, som skal beskrive og forklare begrebet agroøkologi nærmere. Her er, hvad de selv skriver om emnet: 

"Agroøkologi er mangesidet og indebærer videnskab, praksis og sociale bevægelser. Agroøkologi er også stærkt forbundet med lokal sammenhæng og traditioner. Alt dette gør det vanskeligt at finde en unik og universel definition af agroøkologi. Den voksende anvendelse af udtrykket i den videnskabelige litteratur og den stigende interesse hos beslutningstagere kræver klarhed.

Agroøkologi er identificeret som en af strategierne for at opfylde FN's verdenssmål. Og det er blevet foreslået at begrebet skal medtages i Den Europæiske Unions nye fælles landbrugspolitik. FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation organiserede to symposier omkring det.

Hvis udtrykket agroøkologi skal blive en del af vores daglige ordforråd og liv, synes vi det er vigtigt at udfylde det nuværende forståelsesgab i videoer og artikler, som vil blive vist her.

Alle videoer og artikler her på siden er på engelsk og fremstillet af unge forskere fra instituttet.