Aarhus Universitets segl

Profil

Institut for Agroøkologi gennemfører grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning inden for samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for systemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Vi bidrager til bæredygtig produktion og vækst gennem forskning, rådgivning og undervisning.

Instituttet har som vision at forblive blandt eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer, og vil skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi nationalt og internationalt. 

Instituttet består af otte forskningssektioner, betydelige forsøgs-, mark- og laboratoriefaciliteter samt et sekretariat. Der er omkring 270 medarbejdere - hvoraf ca. 50 procent er videnskabeligt personale. Institut for Agroøkologi har tre forsøgstationer og en stor medarbejdergruppe, der står for driften og vedligeholdelse af forsøgsaktiviteterne. 

Medarbejderne har kompetencer inden for disciplinerne jordbiologi, plantepatologi, genetik, afgrødesundhed, bioteknologi, næringsstoffer, jordbrugssystemer, jordfysik, klima, miljø, vandsystemer, bæredygtighed, grøn omstilling, bioøkonomi, entomologi og hydropedologi. Hertil kommer kompetencer i laboratorier og forsøgsfaciliteterne.  

Instituttet bidrager væsentligt til uddannelserne bachelor i Agrobiologikandidat i Agrobiologikandidat i Agro-Environmental Managementkandidat i Agrobiologi - Organic Agriculture and Food Systems og Erasmus Mundus international kandidat i Soils and Global Change