Aarhus Universitets segl

Større skriftlige opgaver med forløb på Institut for Agroøkologi

Større skriftlige opgaver med forløb hos Institut for Agroøkologi

På Institut for Agroøkologi undersøger vi samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for systemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Vi betragter agroøkosystemer i deres helhed og undersøger sammenhænge heri. Derfor undersøger vi i mange tilfælde spørgsmål som besvares ved at arbejde på tværs af videnskabelige discipliner, ligesom du skal, hvis du skriver større skriftlig opgave på HTX, EUX eller STX.

Eksempler på spørgsmål vi undersøger på Institut på Agroøkologi

  • Hvordan kan vi reducere landbrugets udledning af klimagasser ved at udvikle nye dyrkningssystemer og udnytte robotter og kunstig intelligens?
  • Hvordan kan vi ved hjælp af nye teknologier udvikle afgrøder, der vil kunne klare mere ekstreme vejrforhold og som er stærkere overfor sygdomsangreb?
  • Hvordan kan vi ved hjælp af nye dyrkningsmetoder bevare jordkvaliteten, og minimere uhensigtsmæssig påvirkning af det omgivende miljø?

Har du lyst til at blive klogere indenfor et område, der vedrører emner som klima, bæredygtighed og fremtidig fødevareproduktion, og samtidig afprøve nogle af de metoder og instrumenter, som vi arbejder med på Institut for Agroøkologi, så er det måske noget for dig at deltage i et af de forløb vi udbyder i 2023/2024. 

Hvad?

Vi udbyder i løbet af skoleåret 2023/2024 små forløbspakker med mulighed for at arbejde eksperimentelt i samarbejde med forskere og ph.d.-studerende.

Hvor?

Vi har forskningsenheder både i Flakkebjerg på Vestsjælland og i Foulum nær Viborg i Jylland, og der vil være mulighed for at udføre forskellige forsøg begge steder.

Hvornår?

Under hvert forløb vil du kunne se om forløbet udbydes før eller efter jul. Det nærmere tidspunkt aftales efter tilmelding. Tilmelding sker ved at kontakte Anne Krog Ingerslev (anki@agro.au.dk).

Vær opmærksom på at der er et begrænset antal pladser på hvert forløb.

Hvordan?

I besøger os på en af faciliteterne over 1-2 dage og udfører eksperimentelle forsøg. Under hver forløbsbeskrivelse kan du læse, hvad øvelserne indebærer og finde inspiration til faglig vinkel.

Herunder vil du fra slutningen af oktober 2023 kunne se de forskellige forløb, som vi udbyder i skoleåret 2023/2024 i henholdsvis Flakkebjerg og Foulum.

Under hvert forløb kan du se, hvilke fag der særligt er relevante for forløbene. Det er dog helt op til dig og vejlederne fra din uddannelsesinstitution at beslutte, hvilke fag der bedst vil kunne bidrage til at besvare dit projekts problemformulering.

Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at justere eksperimenter og forsøg, hvis du har særlige ønsker ift. dit projekt. Dette vil være angivet under beskrivelses af de enkelte forløb herunder.