Aarhus Universitets segl

Øl og korn i forhistorisk tid

Langt tilbage i fortiden var alle mennesker jægere og samlere. Mennesker udnyttede mange arter i naturen på forskellig vis, og man må antage, at kendskabet til dyrs og planters egenskaber har været meget bredt. Uafhængigt af hinanden, opstod der på forskellige tidspunkter i forhistorien egentlige landbrugskulturer, hvor nogle få arter efterhånden blev en del af husstandens økonomi. Denne proces kaldes domesticering. Vilde dyr blev til husdyr, og vilde planter blev til afgrøder, som blev sået, dyrket, høstet, opbevaret og anvendt i husstanden og i handel.

I Sydskandinavien begyndte denne proces for omkring 6000 år siden. Landbruget med dets afgrøder, husdyr og en dertilhørende avanceret teknologi og kultur begyndte at spire frem. De første afgrøder i Sydskandinavien var emmer og byg; og vi arbejder med en teori om, at fremstillingen af øl eller lignende drikke fra disse kornsorter kan have spillet en særdeles vigtig rolle for landbrugets og afgrødernes udbredelse i denne tidlige del af forhistorien.

I projektet gennemgås litteratur og teori omkring fund af korn og indikationer på fremstilling af øl i forhistoriske korn og genstande ved botaniske og/eller kemiske analyser. I laboratoriet er der mulighed for at tage billeder af nogle af de ældste spor og fund af korn fra Danmark. Projektet anvender en naturvidenskabelig tilgang til forhistorien, og kan tilpasses efter fag, således at der kan lægges vægt på enten det kemiske, det biologiske eller det bioteknologiske aspekt.

Om forskningsprojektet - Til inspiration

Indslag om betydning af øl i vores forhistorie. Verden Forfra – Øl som civilisationens brændstof: https://www.youtube.com/watch?v=kZXEDPawZqA

Gymnasiefag

› Bioteknologi

› Biologi

› Historie

› Kemi

Koblingen til andre gymnasiefag varetages af gymnasielæreren/-eleven

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over 2 dage

Dag 1: Diskussion om litteratur og projektets baggrund

Dag 2: Mikroskopi af forhistorisk korn og malt

Deltagerantal

Maks. 5 elever

Beskrivelse af forløbet

Forløbet vil blive nærmere planlagt ud fra projektets fokus, men er overvejende baseret på litteratur.  Men overordnet vil forløbet i Flakkebjerg være struktureret således:

Dag 1: Diskussion om litteratur og projektets baggrund

Dag 2: Mikroskopi af forhistorisk korn og malt

I et begrænset omfang, kan der blive mulighed for at tale om aspekter af elevernes problemformuleringer, men kun på besøgsdagen.

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.

Til lærerens og elevens forberedelse

  • Øl fra oldtiden-med ny metode, A Cordes, PS Henriksen, KH Hebelstrup. Skalk 2021 (1), 10-15
  • Adam Cordes, Peter Steen Henriksen & Kim Henrik Hebelstrup. Drak vi øl i stenalderen? Stivelse i arkæologi og i relation til forhistorisk ølbrygning. Arkæologisk Forum, 2021, Bind 44
  • Adam Cordes, Peter Steen Henriksen, Mette Marie Hald, Lasse Sørensen, Poul Otto Nielsen, Jinchuan Xu, Jørgen Lund, Niels Algreen Møller, Finn Ole Sonne Nielsen, Torben Sarauw, John Simonsen, Lotte Reedtz Sparrevohn, Jørgen Westphal, Andreas Blennow, Kim Henrik Hebelstrup (2021). Identification of prehistoric malting and partial grain germination from starch granules in charred barley grains.  Journal of Archaeological Science, 2021, Bind 125

Ansøgning

  • Tilmeldingen åbner 15. november kl. 12.00
  • Det er efter først til mølle-princip.

Sted

Institut for Agroøkologi

AU Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse

Rollefordeling

Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantine.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb. I et begrænset omfang, kan der blive mulighed for, at tale om aspekter af elevernes problemformuleringer, men kun på besøgsdagen.

Det er gymnasielærerens ansvar at sikre sammenhængen mellem det eksperimentelle forløb og problemformuleringen.

Det er vigtigt, at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. Se info herom under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Kontaktperson

Anne Krog Ingerslev

Tlf.: 93 52 29 14

Email: anki@agro.au.dk