Aarhus Universitets segl

Strategi

Strategien for Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet (2023-2025) fokuserer på at understøtte den grønne omstilling af landbruget gennem forskning, innovation, uddannelse, myndighedsrådgivning, erhvervssamarbejde og formidling til samfundet.  

Visionen er at styrke sin position som et internationalt anerkendt forskningsmiljø og løse globale og lokale bæredygtighedsudfordringer i forbindelse med fødevareproduktion, energi og biomaterialer. 

Strategien omfatter otte fokusområder: 

  1. Landbrug med lavt CO2-aftryk: Udvikling af bæredygtige teknologier og systemer baseret på agroøkologiske principper for at reducere drivhusgasemissioner og ressourceforbrug. 

  1. Klimaresistente dyrkningssystemer: Forskning i robuste dyrkningssystemer, der kan tilpasse sig klimaændringer og ekstreme vejrforhold. 

  1. Landbrug med lavt pesticidforbrug: Udvikling af alternative tilgange til plantebeskyttelse og management på mark- og landskabsniveau for at reducere brugen af kemiske pesticider. 

  1. Landbrug med lav udledning af næringsstoffer: Mere effektive næringsstofkredsløb og teknologier til at mindske udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og grundvandet. 

  1. Bevarelse og forbedring af jordkvalitet: Forskning i jordfunktioner, biodiversitet og bæredygtig jordbearbejdning for at bevare og forbedre jordkvaliteten. 

  1. Bæredygtigt digitalt landbrug: Anvendelse af sensorer, kunstig intelligens og robotteknologier til udvikling af bæredygtige afgrøde- og dyrkningssystemer. 

  1. Dyrkning for biodiversitet: Øget fokus på biodiversitet i det dyrkede landskab og fordelene ved biodiversitet for landbrugs- og fødevareproduktion. 

  1. Plantebaserede fødevarer: Udvikling og dyrkning af plantebaserede fødevaresystemer med lavt miljø- og klimaaftryk. 

Institut for Agroøkologi udfører fri og uafhængig forskning, yder myndighedsrådgivning, bidrager til uddannelse af studerende og samarbejder med erhvervslivet. Her lægges også vægt på talentudvikling, karriere- og kompetenceudvikling samt et bæredygtigt og inkluderende arbejdsmiljø med fokus på diversitet og ligestilling. 

Se og læs hele strategien her