Aarhus Universitets segl

Samarbejde

Samarbejde med Institut for Agroøkologi

I Institut for Agroøkologi har vi en lang tradition for et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer. I partnerskab kan vi udvikle forskningsbaseret viden og innovative løsninger, der i sidste ende kan styrke din virksomheds konkurrenceevne og indtjening.

Vi arbejder målrettet for, at nye forskningsresultater kommer til anvendelse i praksis og danner basis for beslutninger i jordbruget samt hos myndighederne og borgerne. Vi bidrager derigennem til udvikling af nye produkter og teknologier, der kan fremme den bæredygtige og miljøvenlige produktion af fødevarer, foder og energi.