Aarhus Universitets segl

Verdensomspændende konference fremmer samarbejde og viden om kvælstof

I sidste uge var Aarhus Universitet vært for den XXII Internationale Nitrogen Workshop med temaet “Resolving the Global Nitrogen Dilemma - Opportunities and Challenges." Her samledes 345 forskere fra hele verden for at diskutere presserende kvælstofproblemer. Den fem dage lange konference, afholdt fra 17.-21. juni 2024, var en stor succes med vidensdeling og frugtbare debatter.

Foto: Eusun Han - Aarhus University

Med deltagere fra mere end 30 forskellige lande var konferencen en global samling af eksperter. Deltagerne lyttede til syv inspirerende keynote-taler, overværede 144 forskningspræsentationer og besøgte over 200 posterpræsentationer – alt sammen inden for blot fem dage i Søauditorierne i Aarhus. 

Betydningen af kvælstof i landbruget 

Kvælstof er afgørende for landbruget, da mere end halvdelen af verdens befolkning lever af afgrøder, der dyrkes med syntetiske kvælstofgødninger. Det skyldes Haber-Bosch-processen, som blev opfundet i begyndelsen af det 20. århundrede. Denne proces har gjort det muligt for landmænd at tredoble deres udbytte, selvom det dyrkede areal kun er steget med 30%.  

Dog er der udfordringer ved denne metode. Inden 2050 forventes efterspørgslen på fødevarer at stige med 35-56% i forhold til 2010. Dette vil øge behovet for kvælstofgødning og landbrugsjord. Desværre optager afgrøderne i gennemsnit kun halvdelen af det anvendte kvælstof. Resten forårsager miljømæssige og sundhedsmæssige problemer, som nitratudvaskning, ammoniakfordampning og lattergasemissioner. Disse problemer fører til skadelige algeopblomstringer, luftforurening, global opvarmning og reduceret biodiversitet. Derudover påvirker det også landmændenes indtjening og fødevaresikkerheden, især i udviklingslande. 

Nødvendigheden af globalt samarbejde  

Under konferencen delte deltagerne deres nyeste forskning og innovative løsninger om, hvordan man balancerer behovet for øget kvælstoftilførsel i landbruget, samtidig med at man minimerer kvælstoftab, der fører til miljøforurening. Den store tilslutning understregede en bred enighed om, at globalt samarbejde er afgørende for at tackle disse komplekse udfordringer. 

Professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, som var vært for konferencen, bemærkede: "I løbet af de fem dage har vi gjort betydelige fremskridt i forståelsen og håndteringen af de globale kvælstofudfordringer." 

Bredt emneområde og dybdegående diskussioner 

Konferenceprogrammet omfattede seks regulære og tre særlige sessioner, der dækkede en bred vifte af emner relateret til kvælstofdilemmaet. Keynote-taler fra førende eksperter præsenterede de nyeste forskningsresultater og perspektiver. To rundbordssamtaler gav muligheder for dybdegående diskussioner og fremmede tværfagligt samarbejde. 

"Denne konference har været en enestående mulighed for at dele vores forskning og få nye perspektiver på, hvordan man tackler kvælstofudfordringer," sagde Diego Abalos, en af hovedarrangørerne af konferencen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

Netværk og fremtidige samarbejder 

Netværk og nye samarbejder var i fokus for mange deltagere, som forlod konferencen med nye kontakter og ideer til fremtidige samarbejder på tværs af nationale grænser og forskningsinteresser. Konferencen skabte en platform for vidensdeling og lagde grundlaget for fremtidige samarbejder, der kunne føre til konkrete løsninger på kvælstofproblemer.  

Ved slutningen af konferencen skiftede fokus til fremtidige projekter og samarbejder. Professor Jørgen E. Olesen opsummerede: "Jeg er overbevist om, at de forbindelser og ideer, der er opstået her, vil have en varig indvirkning på fremtidig forskning og praksis." 

Konferencen i Aarhus har således ikke kun været en milepæl for kvælstofforskning, men også et springbræt for yderligere internationale samarbejder og løsninger, der kan gøre en reel forskel for miljøet og landbruget verden over. Ved at fremme samarbejde blandt forskere, landmænd, rådgivere, industri og politikere har den XXII Internationale Nitrogen Workshop taget et betydeligt skridt mod at løse det globale kvælstofdilemma og sikre en bæredygtig fremtid.