Ribsglassværmer
(Synanthedon tipuliformis)

Foto: Helle Mathiasen

Om foreningen

Foreningens navn er Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr (DSPS), Danish Society for Plant Diseases and Pests. Formålet med foreningen er at styrke fagligt samvirke mellem personer, der arbejder med plantesygdomme og skadedyr. Via dit medlemsskab vil du få nyhedsbreve, som også vil indeholde invitationer til diverse faglige og sociale aktiviteter.

Vi er ansvarlige for navngivning af plantesygdomme og skadevoldere på landbrugs­afgrøder, i skovbrug og havebrug (og også skadevoldere i den vilde natur) i Danmark. Dokumenter (pdf) og link til mere information kan findes her:

Danske navne på plantesygdomme      Læs mere...

Danske og latinske navne for skadedyr      Læs mere...

Kontakt og medlemskab

Foreningens formand og kontaktperson

Lisa Munk

Lektor emeritus

Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
Højbakkegård Allé 13 DK-2630, Tåstrup

Tlf: +45 3533 2178
E-mail: lm@plen.ku.dk

Contact:

Lisa Munk

Associate Professor emerita
Department of Plant and Environmental Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen

Tlf: +45 3533 2178
E-mail: lm@plen.ku.dk