Ribsglassværmer
(Synanthedon tipuliformis)

Foto: Helle Mathiasen

Om foreningen

Foreningens navn er Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr (DSPS), Danish Society for Plant Diseases and Pests. Formålet med foreningen er at styrke fagligt samvirke mellem personer, der arbejder med plantesygdomme og skadedyr. Via dit medlemsskab vil du få nyhedsbreve, som også vil indeholde invitationer til diverse faglige og sociale aktiviteter.

Vi er ansvarlige for navngivning af plantesygdomme og skadevoldere på landbrugs­afgrøder, i skovbrug og havebrug (og også skadevoldere i den vilde natur) i Danmark. Dokumenter (pdf) og link til mere information kan findes her:

Danske navne på plantesygdomme      Læs mere...

Danske og latinske navne for skadedyr      Læs mere...

Kontakt og medlemskab

Foreningens formand og kontaktperson

Henrik Topbjerg

Akademisk medarbejder

Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet

Forsøgsvej 1, DK-4200 Slagelse

Tlf: +45 87 15 82 53

Email: topbjerg@agro.au.dk