Nyheder

Selvom kartofler kun dyrkes på to procent af Danmarks landbrugsareal, går 25 procent af Danmarks forbrug af pesticider til at bekæmpe den ødelæggende kartoffelskimmel. Foto: Janne Hansen, DJF

19.08.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Råd mod rådne kartofler

Europæiske forskere samarbejder for at bekæmpe den ødelæggende sygdom kartoffelskimmel.