Du er her: AU » Om AU » Institut for Agroøkologi

Institut for Agroøkologi

En bæredygtig udvikling gennem forskning i agroøkosystemer

Nyheder

Der er demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og gødning i kartofler på AU Foulum 21. juni 2016. Foto: Colourbox

27.05.2016 | DCA

Kan man få i både pose og sæk i kartoffelmarken?

Er det muligt at bevare udbyttet og samtidig spare på vand og kvælstof i kartoffelmarken? Det kan du få mere at vide om, når Aarhus Universitet inviterer til en demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler den 21. juni 2016.

Forskere foreslår fem handlinger til at fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Foto: Janne Hansen

27.05.2016 | DCA

Herbicidtolerante afgrøder kan være en del af integreret ukrudtsbekæmpelse

En gruppe forskere, heriblandt en forsker fra Aarhus Universitet, foreslår fem handlinger, der kan fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Forskerne lægger vægt på, at man burde anvende samme vurdering vedrørende de landbrugsmæssige konsekvenser, uanset om afgrøderne…

Arrangementer

tir 31 maj
09:45-15:30 | AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Temadag: Markfrø sommer 2016
Temadag: Markfrø sommer 2016 afholdes den 31. maj 2016 på Aarhus Universitet Flakkebjerg.
man 13 jun
10:00-14:00 | Askov Forsøgsstation, Vejenvej 55, 6600 Vejen
Demonstration af markforsøg med biochar
Mandag 13. juni er der demonstration af markforsøg med biochar på Askov Forsøgsstation. Ud over markforsøg byder dagen på enkelte faglige oplæg.
tir 21 jun
09:15-14:00 | Mødesal 2, AU Forskningscenter Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Åbent hus vedr. præcisionsvanding og –gødskning af kartofler
Aarhus Universitet inviterer til en demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler.
ons 14 sep
13:00-18:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, DK
Kick-off møde i FACCE SURPLUS
De udvalgte projekter i det europæiske ERA-NET FACCE SURPLUS bliver præsenteret på AU Foulum, hvor der også arrangeres netværksmøder for andre platforme og projekter med relation til den biobaserede produktion.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.05.2016