Institut for Agroøkologi

En bæredygtig udvikling gennem forskning i agroøkosystemer

Nyheder

Integreret plantebeskyttelse kan udbredes ved at interessenterne bliver bedre til at netværke med hinanden. Foto: Colourbox

22.09.2016 | Agro

At netværke er vejen frem

At dele sine resultater og praktiske erfaringer på tværs af landegrænser er afgørende for at udbrede integreret plantebeskyttelse i landbruget. Forskere fra Aarhus Universitet og andre europæiske forskere anbefaler tre måder til at forbedre brugen af netværk.

20.09.2016 | Agro

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

20.09.2016 | bioraf

Seminar om bæredygtig intensivering af planteproduktionen til fødevarer og bioenergi

Bæredygtig intensivering af planteproduktionen er emnet, når projektet BIORESOURCE inviterer til seminar på Aarhus Universitet.

Sygdommen deform vingevirus hos bier kan overføres, når bierne parrer sig, og medføre kollaps af bifamilien. Foto: Colourbox

13.09.2016 | Agro

Dronninger, sex og samfundskollaps

Sex med mange forskellige partnere, kønssygdomme og deraf samfundskollaps – det er virkelighedens verden hos bier.

Arrangementer

tir 22 nov
09:30-16:00 | Aarhus Universitet, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C - Preben Hornungstuen.
Seminar om bæredygtig intensivering af planteproduktionen til fødevarer og bioenergi
Bæredygtig intensivering af planteproduktionen er emnet, når projektet BIORESOURCE inviterer til seminar på Aarhus Universitet.