Du er her: AU » Om AU » Institut for Agroøkologi

Institut for Agroøkologi

En bæredygtig udvikling gennem forskning i agroøkosystemer

Nyheder

En særlig gruppe svampe kan støtte kartoffelplanten, når den er stresset af mangel på vand og næring. Foto: Janne Hansen

24.08.2016 | DCA

Svampe kan give kartofler en hjælpende hånd

Når jorden mangler vand og næring, kan en kartoffelplante få det svært – med mindre den får hjælp af en særlig gruppe svampe.

Udbyttet i kartofler kan falde, hvis man tilsætter biochar til jorden - især, hvis jorden samtidig mangler vand og fosfor. Foto: Colourbox

24.08.2016 | DCA

Kartofler og biochar er ikke gode venner

Tilsætning af biochar til jorden kan reducere udbyttet hos kartofler – især hvis jorden mangler fosfor og vand.

Dyrene i stalden er selv en kilde til gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Arkivfoto: AU

17.08.2016 | Agro

Ny metode kan måle metanudledningen fra husdyrgødning

EU-kommissionen har pålagt dansk landbrug en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger. Men uden metoder til at måle emissioner er det umuligt at dokumentere effekter af ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring og præsenterer en metode, som kan være et vigtigt skridt på vejen mod at kvantificere metanudledningen.

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger forskellige alternative strategier til at beskytte afgrøder mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, så pesticidforbruget kan reduceres eller udelades. Foto: Colourbox

12.08.2016 | Agro

Frugt, grønt og potteplanter, der strutter af sundhed

Forbruget af pesticider i den danske produktion af frugt, grønt og potteplanter ligger lavt sammenlignet med andre lande – men det kan gøres endnu bedre ved hjælp af nye metoder, som bliver udviklet i et samarbejde mellem forskere og gartnerierhvervet.

Arrangementer

ons 14 sep
13:00-18:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, DK
Internationalt seminar om bioraffinering
Aarhus Universitet i Foulum er 14. og 15. september 2016 vært for et internationalt bioraffineringsseminar og en partnering workshop med det formål at etablere nye europæiske konsortier til samarbejde inden for bioraffinering og fødevareproduktion.