Du er her: AU » Om AU » Institut for Agroøkologi

Skriv dit speciale hos
Institut for Agroøkologi

Nyheder

Det er sjældent, at der findes rester af glyphosat i grundvandet. Foto: Colourbox

25.03.2015 | DCA

Glyphosat er en sjælden gæst i grundvandet

Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 ligger nu klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig…

Foto: Janne Hansen

06.03.2015 | DCA

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.

Arrangementer

man 08 jun
09:00-17:00 | AU-Foulum + feltbesøg
PhD course "Description, sampling and classification of Danish soils based on field studies"
Institut for Agroøkologi afholder ph.d. kursus fra 8 - 14 juni 2015. Kurset foregår på AU-Foulum samt felt-studier i Danmark. Læs mere på kursushjemmesiden.
man 24 aug
09:00-16:00 | AU-Foulum, Blichers Alle 20, DK-8830 Tjele
PhD course: Modeling Climate Effects on Crops and Cropping Systems
Department of Agroecology, Aarhus University, AU-Foulum are pleased to announce the PhD course "Modeling Climate Effects on Crops and Cropping Systems".
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.03.2015

Her finder du Institut for Agroøkologi

Vis detaljeret kort

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk