Nyheder

Optimering af sprøjtning med pesticider bliver endnu nemmere med et nyt modul i computerprogrammet Planteværn Online.

18.05.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Blæsevejr inddraget i sprøjteprogram

Et nyt modul i programmet Planteværn Online gør det muligt for landmanden at indstille sin marksprøjte i forhold til biologiske forhold i marken og efter hvordan vinden blæser.

Agerrævehale i hvede er et eksempel på en skadegører, som har udviklet resistens overfor visse grupper af pesticider. Det har medført et ændret valg af bekæmpelsesmiddel og strategi for at opnå tilstrækkelig bekæmpelse.

18.05.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Modstandskamp i planteverdenen

Nordiske forskere har dannet ?Nordic Resistance Action Group? for at håndtere de udfordringer, der er forbundet med stigende resistens mod pesticider.

Den indvandrede harlekinmariehøne har potentiale for at brede sig over hele landet. Forskere fra Skadedyrlaboratoriet efterlyser fund af den, så de kan kortlægge artens udbredelse i Danmark. Foto: Jan Martin, KU- LIFE

08.05.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Hvor er mariehønen?

Forskere efterlyser hjælp til at kortlægge udbredelsen af Danmarks nye, indvandrede mariehøne.

04.05.2008 |

Miljøpåvirkning kan mindskes ved produktion af svin

En effektivisering af kvælstofforbruget på svinebedrifter og svinefoder med fordøjelsesfremmende egenskaber kan være med til at mindske påvirkningen af miljøet, når landbruget producerer svin, viser ph.d.-afhandling fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

04.05.2008 |

Ny publikation: Phytophthora.exe ver 2.0. PC-program for the storage and upload of Phytophthora infestans isolate information to the EUCABLIGHT database. User manual.

En manual, der beskriver Phytophthora.exe (P.exe), som er et pc-program til indlæsning af fænotypiske (observerbare) og genotypiske (genetiske) data vedrørende Phytophthora infestans til EUCABLIGHT-databasen, er udkommet.